Istraživačko društvo "Vladimir Mandić-Manda", Valjevo

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Valjevo Poštanski broj  14000 Ulica:  Birčaninova 68

Tel. +38114 224-911 Fax                                                                                  e_mail: dskarep@yahoo.com

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Ivana Damnjanović Tel. +38114 243-335, 223-024 Govori: Engleski ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1969

Ciljevi

Glavni ciljevi su okupljanje mladih ljudi (srednjoškolaca, studenata i osnovaca kroz poseban program) koji su

zainteresovani za bilo koju vrstu naučnog rada iz oblasti arheologije, etnologije, etno-muzikologije, speleologije,

biologije, astronomije, ishrane u prirodi. Primarni cilj je rehabilitacija naučnog rada kroz projekte i akcije.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 10 Bez prava glasa: 300Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 310

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 21-i posle, Radno vreme: 21-i posle

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: da, privatni đip u vlasništvu

Administrativno telo

Danilo Tomić                                                    predsednik

Dina Skarep                                                     sekretar

Ivana Damnjanović                                           potpredsednik

Đorđe Đoković                                                  član

Ivan Nastić                                                       član

Božo Đoković                                                   član

Petrić Željko                                                     član

Jelena Knežević                                                član

Filipović Mirjana                                                član

Đurić Bojan                                                      član

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Obrazovni kursevi o pripremanju hrane u prirodi, istraživanje flore i faune u SRJ

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Povratak mladih prirodi

Obrazovanje o važnosti zdrave ishrane

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Istraživanja i zaštita planinskog karsta valjevskog regiona (speleoloski objekti, pećine i jame)

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Poseta speleološkim objektima valjevskog regiona i arheološke analize

Pronađena je pećina u regionu Valjeva

U toj pećini je pronađena voda, koja se može piti. Pećina je zaštićena i dobila autorsko pravo.

III. Izvor informacija

Naziv: Istraživački Centar Petnica, Institucionalno

Opis teme: međunarodne istraživačke i slične organizacije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Veoma


Naziv: Mladi istraživači Srbije

Opis teme: republički nivo

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1990-                                                 povremeno                                             Zajedno                  Veoma

Budući planovi

Pristup mrežama ekologije, povezivanje sa svetskim fondom za zaštitu prirode, povezivanje sa republičkim i

lokalnim vlastima radi uspostavljanja što bolje saradnje

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Napred"

Opis teme: rezultati naših istraživanja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1990-                       povremeno                        Zajedno                   Srednje

Naziv: "Blic"

Opis teme: rezultati naših istraživanja

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni         11/1999-                          retko                                Oni                      Nekoliko

Naziv: "Politika"

Opis teme: istraživanja i projekti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni         11/1995-                          retko                                Oni                      Nekoliko

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: rezultati naših istraživanja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           11/1999-                          retko                            Zajedno                  Nekoliko

Naziv: VTV

Opis teme: rezultati naših istraživanja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni           11/1999-                          retko                            Zajedno                  Nekoliko

Naziv: RTVVA

Opis teme: rezultati naših istraživanja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1998-                           retko                                Oni                     Nekoliko

Naziv: Radio Patak

Opis teme: rezultati naših istraživanja

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-                           retko                            Zajedno                  Nekoliko


Budući planovi

Osposobljavanje mladog kadra za komunikaciju sa medijima (dalje osposobljavanje), jer je ta akcija već počela

pohađanjem kurseva u bivšim republikama SFRJ. Osposobljen kadar bi tgrebao da ima stalnu komunikaciju sa

nacionalnim i lokalnim mas medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Budući planovi

Saradnja sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Mladi istraživači  Srbije

Opis teme: zajednička saradnja

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Istraživači  Bačke Topole

Opis teme: zajednička saradnja

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1995-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Istraživači Subotice

Opis teme: zajednička saradnja

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1995-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Saradnja sa svim univerzitetima u SRJ

Opis teme: zajednička saradnja

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1950-                                                            Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Povezivanje sa inostranim organizacijama sličnih sfera interesovanja

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Istraživač

Budući planovi

Izrada edukativnog materijala, kao i izdavanje publikacije o Derugičkoj pećini

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Novine                                          -                                                godišnje                        Samoizdavastvo

Naziv:

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape                   -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Studije

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                           -                                                godišnje                        Samoizdavastvo