Gljivarsko društvo, Valjevo

 Datum popunjavanja upitnika: 20/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Valjevo Poštanski broj  14000 Ulica:  Andre Savčića 8/1                                      webpage:

Tel. +38114 225-745 Fax +38114 225-745                                                         e_mail: mushroom@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Dragan Nedeljković, pejzažna arhitektura Tel. +38114 225-745, 236-542

 Govori: Engleski , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Da obraziju građanstvo o: 1. Značaju gljiva, 2. Zaštiti gljiva, 3. Pravilnom korišćenju gljiva, 4. Lekovitosti gljiva, 5.

Otrovnosti gljiva i 6. Proizvodnji gljiva

Članovi i prijatelji

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 7-15, Radno vreme: 7-15

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ne, koristimo ustupljen, zakupljen u kafani ili u školi

Prevozna sredstva: ne, iznajmljena ili sopstvena vozila

Zaposleni sa nadoknadom: 1

Administrativno telo

Dragan Tomić                                                   predsednik

Dejan Nedović                                                  član

Saša Cvetković                                                 član

Nada Cvetković                                                član

Vladimir Lazić                                                   član

Srđan Živić                                                       član

Marija Tomić                                                     član

Ljiljana Đurić                                                    član

Slavoljub Đurić                                                 član

Momčilo Ivković                                                član

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Istraživanje i zaštita gljiva

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Identifikacija i spisak gljiva u regionu Valjevskih planina. Spisak gljiva u regionu Kolubare i razne manifestacije

Od 1996. svakog prvog vikenda u oktobru organizuje se turističko-obrazovna manifestacija "Dani gljiva u

Valjevskim planinama"; Svake godine se organizuje takmičenje za najbolje crtanje pečurki i lekovitog bilja u

osnovnim i srednjim školama

Saradnja sa drugim NVO u Srbiji koje deluju u sličnim oblastima; Uspostavljen kontakt sa sličnim organizacijma u

Evropi i USA; Osnovana je biblioteka otvorena za javnost, koja ostvaruje kontakte sa našim članovima koji mogu

ponuditi različite savete i informacije

Mnogo bolja zaštita specifičnih lokaliteta gljiva. Povećan je broj građana koji su informisani o gljivama.

Produbljeno interesovanje javnosti o ekološkim temama.

III. Izvor informacija

Naziv: Šumarški fakultet

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje


Naziv: Šumarški institut

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Naziv: Zavod za zaštitu životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Naziv: Udruženje mikologa Srbije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Naziv: Dr D. Karadžić, profesor

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Naziv: Dr A. Krapež, profesor, član SANU

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Naziv: INTERNET

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                                 Mi                       Veoma

Naziv: Evropske organizacije sličnih delatnosti

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                           povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Proširenje saradnje sa domaćim a pogotovu sa međunarodnim asocijacijama

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Napred"

Opis teme: gljive i udruženje

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            2/1997-                       povremeno                        Zajedno                   Srednje


Naziv: "Politika"

Opis teme: gljive i udruženje

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          2/1997-                       povremeno                        Zajedno                   Srednje

Naziv: "Šume"

Opis teme: gljive

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                            povremeno                        Zajedno                   Srednje

Naziv: "Moć prirode"

Opis teme: gljive

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                            povremeno                        Zajedno                   Srednje

Naziv: "Viva"

Opis teme: gljive

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                            povremeno                        Zajedno                   Srednje

Budući planovi

Učestalija saradnja sa časopisima" Jutro, Selo, Poljoprivredink

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Valjevo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio "Patak"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio "S"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio "Djerdan"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje


Naziv: Radio "Mars"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: RTS, Studio Valjevo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil              -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV "Vujić"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV "Mars"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV "Kronik"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni                 -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: RTS, Studio Valjevo

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil              -                            periodično                         Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Povezivanje i saradnja sa mas medijima na nivou republike i šire

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi istraživači

Predmeta: obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           2/1997-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Istraživački centar "Petnica"

Predmeta: obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           2/1997-                                                               Zajedno                  Srednje


Naziv: Ekološko društvo "Gradac"

Predmeta: obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           2/1997-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Ekološko istraživačko društvo Mionica

Predmeta: obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           2/1997-                                                               Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Proširenje saradnje

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Turistička organizacija Valjevo

Opis teme: razmena ekoloških informacija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 2/1997-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: Zavod za zaštitu sredine Valjevo

Opis teme: razmena ekoloških informacija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 2/1997-                                                            Zajedno                    Srednje

Budući planovi

Proširenje saradnje

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Opšti ključ

Budući planovi

Prikupljamo materijial za knjigu "Trovanje gljivama"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Ključ za branje

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Sistematizacija gljiva

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Kalendar jestivih gljiva

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape                   -                                              povremeno                      Samoizdavastvo


Naziv: Rečnik gljiva

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                           -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Jestive i otrovne gljive-razlike i sličnosti

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                           -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Jestive i otrovne gljive

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape                   -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Dopisnice

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                         -                                              povremeno                      Samoizdavastvo

Naziv: Upurstva za konzumiranje gljiva

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                              povremeno                      Samoizdavastvo