Jugoslovanski forum planina, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 25/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Andrićev venac 2

Tel. +38111 3231-374 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Eng. Branislav Božović Tel. +38111 3231-374 Govori: Engleski , Španski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

Uključivanje društvene zajednice u zaštitu prirode planina

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 120

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: 17-20, Radno vreme: 17-20

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: mala sala

Prevozna sredstva: ne

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 3 clanova.

Administrativno telo

Branislav Božović                                              predsednik

Mr Jovan Angelus                                              osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Zaštita planina Jugoslavije

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Iniciranje stalnog globalnog projekta "Briga o planinama u XXI veku"

Učešće u projektu "Povratak Staroj planini kroz oživljavanje tradicionalnih privrednih aktivnosti". Učešće u izdavanju

 CD ROM-a "Ljudi i priroda u planinama SRJ"

Javnost je mnogo bolje informisana o ekološkim problemima u oblasi planina SRJ. Formirana je banka podataka,

izrađen je informacioni sistem za planinsku regiju.

Identifikovane su uspešne priče o inicijativama za program održivog razvoja u planinskoj regiji.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Planinski savez SRJ

Predmeta: akcije zaštite životne sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: ECOLIBRI, Bačka

Predmeta: akcije zaštite životne sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Dunavski forum Forum

Predmeta: akcije zaštite životne sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO