Jugoslavensko društvo za zaštitu životne sredine dunavskog sliva, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Takovska 43                                             webpage: http://www.defyu.org.yu

Tel. +38111 767-988 Fax                                                                                  e_mail: defyu@eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Bertula Mirjana Tel. +38111 3420-768 Govori: Engleski , Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

1. Povećanje učešća civilnog sektora u NVO u pitanjima zaštite životne sredine sliva Dunava, 2. Naučno i stručno

istraživanje održivog razvoja u slivu Dunava, 3. Širenje ekološke svesti i ekološko obrazovanje

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 28

Materijalna osnova

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove: baze

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Administrativno telo

Branislav Božović                                              predsednik

Miomir Grubin                                                   osnivač

Mirjana Bartula                                                 sekretar

Milica Ivović                                                     osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Informisanje i učešće javnosti u rešavanju problema katastrofalnog zagađenja reke Tise

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Informisanje javnosti i svih zainteresovanih o radu i nalazima EU Baia Mare Tasu Force (EUBMTF). Prikupljanje

podataka i prenošenje EUBMTF.

Osnovana mreža odgovornih za informisanje javnosti i sakupljanje podataka lokalnih zajednica za EUBMTF.

Razvoj informacionog modela info programa koji može biti modifikovan u slučaju sličnih akcidenata u budućnosti.

Obezbeđeni podaci i informacije su potrebne za EUBMTF aktivnosti.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: 22 NVO člana mreže

Predmeta: akcije zaštite životne sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           3/2000-                                                               Zajedno                   Veoma

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Bilten

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    3/2000-                                      tri puta godišnje                  Samoizdavastvo