Društvo za zaštitu divljih ptica Jugoslavije, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 20/12/200

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Kosovska 8

Tel. +38111 3345-977, 063/8294-944 Fax +38111 3345-977                                      e_mail: dzdpj@yahoo.com, dzdpj@eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Aleksandra Tadic Tel. +38111 3345-977, 063/ 8294-944 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1997

Ciljevi

Zaštita ptica i njihovih staništa

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 10 Bez prava glasa: 265Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 270

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 9-17, Radno vreme: 9-17

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove i e-mail

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Zaposleni sa nadoknadom: 3

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 20 clanova.

Administrativno telo

Aleksandra Tadic                                                osnivac i clan

Peda Dukic                                                        osnivac i clan

Vladimir Kuzman                                                  osnivac i clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita ptica i njihovih prirodnih staništa

Predmeta rada: Akcije protiv kriminalnog tretiranja ptica. Proucvanje i rehabilitacija ptica. Obrazovanje i podizanje

opšte svesti.

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Nationalni

Akcije-rezultat:

Prevencija ilegalnog lova ptica. Proucavanje ptica po celoj Srbiji. Oporavah povredenih i bolesnih ptica. Stampanje edukativnog

materijala.

Iniciran nastavak postupka protiv  onih koji krše zakon u vezi sa ilegalnim tretiranjem ptica.

Nekoliko hiljada saniranih ptica je vraceno u prirodu.

Sirok segment javnosti je informisan i edukovan.

Buduci planovi

General Issue: Nastavak ovih akcija i mnogih drugih

Issue - Topic:

Buduci planovi:

III. Izvor informacija

Naziv: RSBP

Opis teme: zaštita divljih ptica

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

12/1997-                                                 svo vreme                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Birdlife international

Opis teme: zaštita divljih ptica

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

12/1997-                                                 svo vreme                                               Zajedno                   Veoma


Naziv: Hellenic ornithology association

Opis teme: zaštita divljih ptica

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

12/1997-                                                 svo vreme                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: IWRC

Opis teme: zaštita divljih ptica

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

12/1997-                                                 svo vreme                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: EABC

Opis teme: zaštita divljih ptica

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

12/1997-                                                 svo vreme                                               Zajedno                   Veoma

Naziv: Hellenic wild life hos.

Opis teme: zaštita divljih ptica

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

12/1997-                                                 svo vreme                                               Zajedno                   Veoma

Buduci planovi

Nastavak informisanja od ovih organizacija

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Šume"

Opis teme: zaštita ptica

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          12/1997-                       svo vreme                          Zajedno                     Veoma

Naziv: "BBC Wildlife Magazine"

Opis teme: zaštita ptica

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          12/1997-                       svo vreme                          Zajedno                     Veoma

Naziv: "Elefterotipija"

Opis teme: zaštita ptica

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          12/1997-                       svo vreme                          Zajedno                     Veoma

Naziv: "Greek Politics"

Opis teme: zaštita ptica

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          12/1997-                       svo vreme                          Zajedno                     Veoma


Naziv: "Katimerini"

Opis teme: zaštita ptica

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          12/1997-                       svo vreme                          Zajedno                     Veoma

Buduci planovi

Nastavak saradnje sa ovim listovima i saradnja sa drugim

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: "Palma"

Opis teme: zaštita ptica

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil         12/1997-                        mesecno                           Zajedno                     None

Naziv: Studio B

Opis teme: zaštita ptica

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil         12/1997-                        mesecno                           Zajedno                     None

Buduci planovi

Izrazita zainteresovanost za saradnju sa lokalnim elektronskim medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: RSPB

Predmeta: oblast rehabilitacije, zaštite i borbe proiv kriminala nad divljim pticama

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                           12/1997-                                                               Zajedno                    Veoma

Naziv: Bird life international

Predmeta: oblast rehabilitacije, zaštite i borbe proiv kriminala nad divljim pticama

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                           12/1997-                                                               Zajedno                    Veoma

Naziv: Hellenic ornithology

Predmeta: oblast rehabilitacije, zaštite i borbe proiv kriminala nad divljim pticama

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                           12/1997-                                                               Zajedno                    Veoma

Naziv: IWRC

Predmeta: oblast rehabilitacije, zaštite i borbe proiv kriminala nad divljim pticama

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                           12/1997-                                                               Zajedno                    Veoma

Naziv: EABC

Predmeta: oblast rehabilitacije, zaštite i borbe proiv kriminala nad divljim pticama

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                           12/1997-                                                               Zajedno                    Veoma


Buduci planovi

Dalja saradnja sa ovim organizacijama i drugim novim

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv:

Buduci planovi

Knjige u 2001, casopisi u 2001.

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Pamfleti                                    12/1997-                                          svo vreme                        Samoizdavastvo

Naziv:

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Dnevnici, Posteri, Mape               12/1997-                                          svo vreme                        Samoizdavastvo

Naziv:

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Materijal za obrazovanje u            12/1997-                                          svo vreme                        Samoizdavastvo