Asocijacija gljivara Srbije, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Crvenih hrastova 9

Tel. +38111 504-160 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Aleksandra Lazić, 2) Branislav Uzelac Tel. 1) 063/ 8245-250, 2) 063/

8177-923 Govori: Engleski , Francuski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

Okupljanje pojedinaca, organizacija i institucija koje se bave glivama u cilju koordinacije aktivnosti

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 20 Bez prava glasa: 100

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani:

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove, baze

podataka, publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljene prostorije od strane drugih korisnika

Prevozna sredstva: korišćenje sredstava članova

Administrativno telo

Branislav Uzelac                                               predsednik

Goran Milošević                                                sekretar

Dr Miroljub Milenković                                       potpredsednik

Mirjana Davidović                                             potpredsednik

Miroslav Marković                                             potpredsednik

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Popularizacija i edukacija

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Obuka sakupljača gljiva

Tokom leta i jeseni 2000, obučeno je 30 ljudi - gljivara amatera u cilju pravilnog ponašanja u prirodi (zaštita gljiva)

 i bezbednog prikupljanja (zaštita od trovanja), zbog velike zainteresovanosti, tokom 2001. godine organizovaće

se nekoliko ovakvih akcija.

Izložbe gljiva 2000 (Koviljača, Banja Luka, Bjeljina, Divčibare, Sremska Mitrovica, Belgrade, Kraljevo)

5000 posetilaca, uspostavljen kontakt sa velikim brojem lokalnih nevladinih organizacija sličnih oblasti rada. Sve

su bile praćene od strane lokalnih i nacionalnih medija.

Glavna oblast: Očuvanje prirodnog-zdravog načina života (ekološka ishrana/dijeta,

korišćenje bicikla za transport, i sl.)

Predmeta rada: Korišćenje gljiva kao hrane i kao lek

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Izložba "Darovi prirode"

Mnogo načina za korišćenje gljiva u ishrani i prezentacija mogućnosti da se gljive uzgajaju u kućnim uslovima.

Planiramo  da u toku 2001 izdamo Gljivarski kuvar.

Serija članaka i TV emisija na lokalnim i nacionalnim medijima (samostalna produkcija)

Skrenuta je pažnja javnosti na značaj gljiva u ekološkim sistemima i mogućnosti korišćenja u ishrani i medicini.

Akcenat je bio na važnosti obučenosti kako bi se broj trovanja redukovao. Akcija se nastavlja tokom 2001.

III. Izvor informacija

Naziv: Druge nevladine organizacije


Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/2000-                                                po potrebi                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Republičko ministarstvo poljoprivrede

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/2000-                                                po potrebi                                                  Mi                      Srednje

Naziv: Institut za biologiju

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/2000-                                                po potrebi                                                  Mi                      Srednje

Naziv: Individualno

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

11/2000-                                                po potrebi                                              Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Učiniti razmene obostrane i redovne, naročito sa inostranstvom

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Moć prirode"

Opis teme: popularizacija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni         11/2000-                                                              Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Redovno pojavljivanje u dnevnoj i nedeljnoj štampi

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Studio B

Opis teme: popularizacija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil        11/2000-                        mesečno                              Mi                       Veoma

Naziv: "Politika"

Opis teme: popularizacija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni           11/2000-                        mesečno                              Mi                       Veoma

Naziv: TV Studio B

Opis teme: popularizacija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil        11/2000-                        mesečno                              Mi                       Veoma


Naziv: RTS

Opis teme: popularizacija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni           11/2000-                        mesečno                              Mi                       Veoma

Naziv: Radio 202

Opis teme: popularizacija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           11/2000-                        mesečno                              Mi                       Veoma

Budući planovi

Snimanje i emitovanje edukativnih TV i radio emisija redovno praćenje i izveštavanje na radiju i TV o svim

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: AGRES

Predmeta: organizovanje izložbi, obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          11/2000-                                                                  Mi                       Veoma

Naziv: MDS

Predmeta: organizovanje izložbi, obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          11/2000-                                                                  Mi                      Dovoljno

Naziv: G17 +

Predmeta: organizovanje izložbi, obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                          11/2000-                                                                  Mi                      Dovoljno

Naziv: "Vrelo", Novi Sad

Predmeta: organizovanje izložbi, obrazovanje

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          11/2000-                                                                  Mi                      Nekoliko

Budući planovi

Proširiti broj lokalnih nevladinih organizacija za saradnju

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Republičko ministarstvo poljoprivrede

Opis teme: gajenje gljiva

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                11/2000-                                                                Mi                       Dovoljno

Naziv: Savezno ministarstvo ekologije

Opis teme: gajenje gljiva

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                11/2000-                                                                Mi                         Veoma


Budući planovi

Proširenje saradnje sa drugim vladinim organizacijama.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Izdavanje edukacionog materijala (brošure, knjige, posteri)