Ekološko društvo "Gradac", Valjevo

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Valjevo Poštanski broj  14000 Ulica:  Miše Dudića 38

iše udića

Tel. +38114 225-188 Fax +38114 230-549                                                         e_mail: egrad@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Janevski Vladimir, Miloš Kovačević Tel. +38114 230-549, 225-188

Govori: Engleski , Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1986

Ciljevi

Sveobuhvatna zaštita životne sredine kroz stalno ekološko obrazovanje stanovništva, učešće u akcijama zaštite

prirode, staranje o zaštićenom prirodnom dobru (klisura reke Gradac), organizovanje zaštitne službe, savetodavne

službe po ekološkim pitanjima, bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti zaštite životne sredine i dr.

Članovi i prijatelji

Materijalna osnova

Kancelarija: Owned privately, Radni dani: 9-13, Radno vreme: 9-13

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove-mail, baze podataka

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: samoorganizovanje ili povremeno iznajmljujemo vozila

Clanovi sa nadoknadom : 4

Primedbe - Zabeleške: honorarno

Administrativno telo

Miloš Kovačević                                                član

Vladimir Janevski                                              sekretar

Sreten Đorđević                                                predsednik

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Udruživanje sa drugim NGO na nacionalnom i međunarodnom nivou, Zakoni o životnoj sredini.

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Informativne akcije "Ekološki proleće" i :"Savetodavna služba"

Učešće u projektu "Aplikacija Arhuske konvencije u SRJ"

Obnovljena vodenica u etno stilu u širem centru grada

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Zaštita prirode u klisuri reke Gradac

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Osnivanje DEFYU

Usvajanje Studije javnog dobra reke  Gradac, Republički nivo

Primena zaštitnih mera na klisuri reke Gradac u toku 2000.

Povećanje interesovanje javnosti u oblasti zaštite životne sredine

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: Međunarodna ekološka organizacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                   nedeljno                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: DEFYU

Opis teme: Nacionalna ekološka organizacija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                   nedeljno                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Bolje povezivanje sa opštinskim strukturama i drugim eko organizacijama; povećan obim korišćenja INTERNET -a

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Napred"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni       1/986-12/2000                   mesečno                              Mi                       Nekoliko

Naziv: "Ribo-revija"

Opis teme: ribarstvo

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1990-                        mesečno                          Zajedno                   Srednje

Budući planovi

Povezivanje sa štampom na ancionalnom nivou

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1986-                   jednom nedeljno                    Zajedno                 Dovoljno

Naziv: VTV

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1997-                        mesečno                          Zajedno                  Srednje

Naziv: "Mars"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1999-                        mesečno                          Zajedno                  Nekoliko

Budući planovi

Povezivanje sa medijima na nacionalnom nivou

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: DEFYu

Predmeta: trovanje reke Tise

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                                -                                                                    Zajedno                   Veoma


Naziv: REC

Predmeta: projekti

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                                -                                                                    Zajedno                   Veoma

Budući planovi

Povezivanje sa drugim ekološkim organizacijama

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Istraživačka stanica Petnica

Opis teme: monitoring reke Gradac

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Povezivanje sa drugim organizacijama koje mogu pomoći u zaštiti okoline

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Ekološko proleće

Napomene: Motivisano akcijom "Ekološko proleće"Budući planovi

Izdavanje biltena koji će izaći  bar jednom t toku godine. Monografija "Zaštićeno prirodno dobro - klisura reke

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                               1/1999-                                                                      Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine