Ekolosko udruzenje "Vreoci", Vreoci

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Vreoci Poštanski broj  11560 Ulica:  Diše Đurđevića 21

Tel. +38111 8144-201 Fax +38111 8144-201

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Radomir Marinković Tel. +38111 8144-201 Govori: Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1991

Ciljevi

Zaštita celokupne životne sredine

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 600

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: non-stop, Radno vreme: non-stop

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ranije-da, sada-ne

Prevozna sredstva: sada i ranije koristim svoja kola o svom trošku

Administrativno telo

Marinković Radomir                                           osnivač i predsednik

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Zaštita od zagađenja termoenergetskih izvora (voda, tlo, vazduh, flora)

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Podizanje javne svesti o potrebi sprečavanja daljeg zagađenja.

Organizovan je sastanak sa lokalnim organima vlasti, zagađivačima i stručnim institucijama radi definisanja

problema i njegovog rešavanja.

Usvojene odluke nadležnih organa vlasti (ministarstava i institucija) da se postave uređaji koji će omogućiti da se

uslovi dovedu na prihvatljiv nivo.

Neke odluke su realizovane: zagađenje pepelom redukovano sa 300 na 0.5 kg po ha, popravljene su i

nabavljene nove pumpe.

III. Izvor informacija

Naziv: Instituti

Opis teme: zaštita životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1991-                                                  po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno

Naziv: Rudarsko-geološki fakultet

Opis teme: zaštita životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1991-                                                  po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno

Naziv: Poljoprivredni fakultet

Opis teme: zaštita životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

5/1991-                                                  po potrebi                                                  Mi                     Dovoljno


Budući planovi

Realizacija sistema zaštite

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Novosti"

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni    5/1991-12/1998                  po potrebi                         Zajedno

Naziv: "Kolubara"

Opis teme: prevencija nehumanog ponašanja prema životinjama i o ugroženim vrstama na teritoriji Crne Gore

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni      5/1991-12/1998                  po potrebi                         Zajedno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Beograd, II program

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil   1/1999-12/2000                  po potrebi                         Zajedno                  Nekoliko

Naziv: RTS, II program

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil   1/1999-12/2000                  po potrebi                         Zajedno                  Nekoliko

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Društvo za zaštitu vazduha Srbije

Predmeta: ekološka istrazivanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                     5/1991-12/2000                                                             Mi                      Nekoliko

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Ministarstvo ekologije

Opis teme: isrtraživanja u oblasti zaštite okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                            5/1991-12/200                                                       Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Institut za rudarstvo

Opis teme: isrtraživanja u oblasti zaštite okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                            5/1991-12/200                                                       Zajedno                   Nekoliko


Naziv: INEP, Zemun

Opis teme: isrtraživanja u oblasti zaštite okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                            5/1991-12/200                                                       Zajedno                   Nekoliko

Naziv: Poljoprivredni fakultet

Opis teme: isrtraživanja u oblasti zaštite okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                            5/1991-12/200                                                       Zajedno                   Nekoliko

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO