Fond za zaštitu životne sredine "Eco-fond", Negotin

 Datum popunjavanja upitnika: 25/8/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Negotin Poštanski broj  19300 Ulica:  JNA 10

Tel. +38119 511-069 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Branislav Milicevic Tel. +38119 511-069, 523-063 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je Social Political Organisation od 1999

Ciljevi

Zastita, ocuvanje i unapredenje zivotne sredine i kulturnih dobara

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 7-15, Radno vreme: 7-15

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da za 15 osoba

Performans material: za 15 osoba

Zaposleni sa nadoknadom: 2

Administrativno telo

Branislav Milicevic                                               direktor

Mitucic Vesna                                                    administracija

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Povecanje nivoa osetljivosti zagadivaca

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Inicirana javna kampanja za zastitu javnih cesmi koje su pod zastitom i izrada projekta za uredenje zelenih povrsina i parkova u

 gradu i uredenje napustenih deponija smeca.

Lokalne vlasti ce finansirati projekat revitalizacije 3 javne fontane.

Parkovi i zelene povrsine su uredene a napustene deponije sanirane.

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno

Opis teme: evidencija

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                            periodicno                                               Zajedno                   Nijedan

Naziv: Institucionalno

Opis teme: plan

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

-                                                               cesto                                                  Zajedno                  Dovoljno

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTK

Opis teme: ekologija

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             7/1999-                            uvek                             Zajedno                  Dovoljno


Naziv: RTS

Opis teme: ekologija

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil          7/1999-                            uvek                                 Oni                      Nekoliko

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret opštine Negotin

Predmeta: javni izvori vode, pošumljavanje, divlje deponije

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            7/1999-                                                                Zajedno                  Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Opis teme: planiranje, informisanje

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  7/1999-                                                             Zajedno                    Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO