Ekološka organizacija, Šid

Datum popunjavanja upitnika: 12/10/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Sid Postanski broj 22240 Ulica: Karadordeva 2

Tel. +38122 712-122/113 Fax +38122 712-022

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Aleksandra Nedic Tel. +38122 712-323, 063/ 726-583 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana od 2000

Ciljevi

Briga o lepšem izgledu grada, ozelenjavanje, izrada projekta ozelenjavanja, ekološka savetovanja, sastanci i eko izložbe, akcije

komunalnog ciscenja i uredenja grada, ukljucivanje sto veceg broja clanova, dece i omladine u akcije

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 100

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za svakodnevne poslove

Postoje baze podataka u papirnatoj formi

Activities Hall: mala sala

Performans material: telefon, PC, pisaca masina

Prevozna sredstva: iznajmljen

Administrativno telo

Aleksandra Nedic šef

Snezana Ranisavljevic sekretar

Nada Panic clan

Ivanka Marinkovic clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Urbana ekologija

Predmeta rada: Idejni projekat o uredenju zivotne sredine

od prema Obuhvatnosti predmeta rada Prefectural

Akcije-rezultat:

Detaljan urbanisticki plan ozelenjavanja grada Sida

Ekoloskko savetovanje o sledecim temama: zagadenje vazduha, zdrava hrana, zastita od buke

Pošumljene su planirane površine u opštini Šid

III. Izvor informacija

Naziv: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Opis teme: zaštita životne sredine

Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/2000- tokom godine Zajedno Dovoljno

Buduci planovi

Povezivanje sa ekološkim pokretima i organizacijama širom Jugoslavije, sa inostranim organizacijama za zaštitu životne sredine.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Sremske novine"

Opis teme: eko akcije, seminari, sastanci, eko izložbe

Vrste Tiraža Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Magazini Lokalni 1/2000- cesto Zajedno Dovoljno


Naziv: necitko

Opis teme: eko akcije, seminari, sastanci, eko izložbe

Vrste Tiraža Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Magazini Nacionalni 1/2000- cesto Zajedno Srednje

Buduci planovi

Bilten svih akcija ozelenjavanja Šida i ekološke organizacije Šid, Eko novine grada Šida.

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Sid

Opis teme: aktivnosti (komunalne, upravljanje, uredivanje,)

Vrste Pokrivenosti Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Radio Lokalni 1/2000- kada je potrebno Zajedno Srednje

Naziv: TV Novi Sad, Slovacka redakcija

Opis teme: aktivnosti (komunalne, upravljanje, uredivanje,)

Vrste Pokrivenosti Period Ucestanost Inicijative Nivoa zadovoljenja

Televizija Nacionalnil 1/2000- kada je potrebno Zajedno Nekoliko

Buduci planovi

Da se oforme radio emisije o zaštiti životne sredine radi informisanja javnosti.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološki pokret Novog Sada

Predmeta: saradnja, zajednicke akcije

Domaci Period Iinicijative Nivoa zadovoljenja

Da 1/2000- Zajedno Srednje

Buduci planovi

Povezivanje sa svim NVO u SRJ i u inostranstvu.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Gradski zavod za plan, Šid

Opis teme: uredenje i upravljanje opstinom Sid

Period Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/2000- Mi Dovoljno

Naziv: Javno preduzece "Vodovod", Sid

Opis teme: uredenje i upravljanje opstinom Sid

Period Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/2000- Zajedno Dovoljno

Naziv: Geoloski zavod (na republickom nivou)

Opis teme: uredenje i upravljanje opstinom Sid

Period Inicijative Nivoa zadovoljenja

1/2000- Mi Dovoljno

Buduci planovi

Saradnja radi ukljucivanje gradana u zastiti zivotne sredine i povecanje nivoa budnosti.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO


Naziv: brosure, knjige za predskolsku decu, decije novine

Buduci planovi

Eko novine

Vrste Period Ucestanost izdanja Saradnje

Dnevnici, Posteri, Mape 1/2000- cesto Sa ostalim institucijama

Naziv: brosure, knjige za predskolsku decu, decije novine

Vrste Period Ucestanost izdanja Saradnje

Materijal za obrazovanje u 1/2000- cesto Sa ostalim institucijama