Zeleni ekološki pokret, Vranje

 Datum popunjavanja upitnika: 18/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Vranje Postanski broj  18500 Ulica:  Timocka 11

Tel. +38118 21-825 Fax +38118 23-864

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Slobodan Dencic Tel. +38118 23-864 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1990

Ciljevi

Akcije i edukacija

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 200

Materijalna osnova

Kancelarija: Owned privately, Radni dani: 8-15, Radno vreme: 8-15

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ne

Prevozna sredstva: licna

II. Akcijes

Glavna oblast: Lokalne akcije

Predmeta rada: Lokalne dobrovoljne akcije i kampanje za podizanje javne svesti

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Kampanja za organizovanje dobrovoljnih akcija za poboljšanje sredine na lokalnom nivou

Ucescem gradana, kroz dobrovoljne akcije uradeno je sledece: 1. Ocisceni su korito i obale lokalne reke, 2. Ociscen je bolnicki

park,  3. Uredeni su i ocisceni obliznji sportski centri i skolska dvorista

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO