Planinarsko drustvo "Kablar", Cacak

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Cacak Postanski broj  32000 Ulica:  Kneza Milosa 11

Tel. +38132 227-393 Fax +38132 227-393

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Cane Jovanovic Tel. +38132 227-393 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1951

Ciljevi

Upoznavanje i cuvanje prirode.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: 19-21, Radno vreme: 19-21

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: da

Prevozna sredstva: iznajmljujemo

Primedbe - Zabeleške: volonteri

Administrativno telo

Cane Jovanovic                                                  predsednik

Slobodan Milovanovic                                           potpredsednik

Dragan Mitrovic                                                  sekretar

Zaklina Ruzicic                                                    clan

II. Akcijes

Glavna oblast: Ocuvanje prirodnog-zdravog nacina zivota (ekoloska ishrana/dijeta,

koriscenje bicikla za transport, i sl.)

Predmeta rada: Obrazovanje gradana za zdrav nacin zivota

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Peripherial

Akcije-rezultat:

Organizaovana velika planinska trka sa ucescem pesaka, maratonaca i biciklista (mountain bike)

Zahvaljujuci sirokoj kampanji na obrazovanju gradanstva i dobroj organizaciji trke, broj ucesnika u trci se svake godine

povecava. 1995. godine je bilo samo 400 ucesnika, u 1999. i 2000. je bilo 1100 iz sportskih organizacija, ali takode i gradana

III. Izvor informacija

Naziv: REC

Opis teme: Medunarodna ekoloska organizacija

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

1/1998-                                                   povremeno                                                 Oni                      Srednje

Buduci planovi

Koriscenje INTERNET-a

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Cacanski glas"

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             1/1970-                        povremeno                         Zajedno                    Dovoljno

Buduci planovi

Pojavljivanje i objavljivanje tekstova o radu u svakom broju

V. Odnosi sa mas-medijima


Naziv: TV Cacak

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1999-                        povremeno                         Zajedno                   Srednje

Buduci planovi

Pravljenje emisija jednom mesecno na TV Cacak

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekolosko drustvo Cacak

Predmeta: Organizacija VPT

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

                                               1/1999-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Buduci planovi

Organizovanje prikupljanja sekundarnih sirovina sa ekoloskim drustvom Cacak

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Izvidacki odred

Opis teme: organizacija VPT

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  1/1995-                                                             Zajedno                    Srednje

Buduci planovi

Saradnja sa privrednim organizacijama

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Posteri

Buduci planovi

Štampanje monografije povodom proslave 50 godina postojanja i rada

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Dnevnici, Posteri, Mape                1/1995-                                            godišnje                    Sa ostalim institucijama