Fond za zaštitu ptica grabljivica, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 14/9/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  29. Novembra 142

Tel. +38111 764-422/ 152 Fax                                                                              e_mail: sasafond@ibiss.bg.ac.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Sasa Marinkovic Tel. +38111 764-422/ 152 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1994

Ciljevi

Podsticanje naucnih programa, edukovanje strucnog kadra i popularizacija zastite

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 40 Bez prava glasa: 86Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 126

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 10-16, Radno vreme: 10-16

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar e-mail

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ustupljen

Prevozna sredstva: iznajmljen

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 20 clanova.

Administrativno telo

Dr Vojislav Vasic                                                 osnivac

Dr Georg Dzukic                                                  osnivac

Predrag Resanovic                                               osnivac

Aleksandar Milosavljevic                                       osnivac

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita ptica i njihovih prirodnih staništa

Predmeta rada: Zapoceta kampanja za legalnu zastitu vaznih stanista ptica, organizovano hranjenje ptica,

razmnozavanje u kontrolisanim uslovima, uvodenje kontrolisanih vrsta

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Nationalni

Akcije-rezultat:

Pokretanje kampanje za zaštitu beloglavog supa i pridobijanja lokalnog stanovništva za aktivnu zaštitu.

Organizovana dva hranista, koja su u zimskom periodu, sacuvali ovu vrstu.

Beloglavi sup je ucetvorostrucio svoju brojnost. Stvoreno je maticno jato od 90 parova koje moze posluziti za ponovno

naseljavanje ove vrste u drugim oblastima Balkana (Istocna Srbija, Crna Gora, Hercegovina)

III. Izvor informacija

Naziv: Volonteri

Opis teme: cinjenice

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

5/1994-                                                      stalno                                                     Mi                       Veoma

Naziv: Strucna literatura

Opis teme: cinjenice

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

5/1994-                                                      stalno                                                     Mi                       Veoma

IV. Odnosi sa štampom


Naziv: "Politika"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Nonine               Nacionalni          5/1994-                                                                Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Zlatarski zov"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             5/1994-                                                                Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Azbukovica"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini               Lokalni             5/1994-                                                                Zajedno                    Dovoljno

Naziv: "Šume"

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste                   Tiraža              Period                         Ucestanost                        Inicijative            Nivoa zadovoljenja

Magazini            Nacionalni          1/1998-                                                                Zajedno                    Dovoljno

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Opis teme: ekologija

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil          1/1996-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Studio B

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija              Lokalni             1/1997-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: BK TV

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Televizija           Nacionalnil          1/1999-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Radio Ljubovija

Opis teme: zaštita životne sredine

Vrste              Pokrivenosti           Period                         Ucestanost                        Inicijative           Nivoa zadovoljenja

Radio                   Lokalni             1/1998-                                                                Zajedno                  Dovoljno

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Ekološko društvo

Predmeta: zastita covekove sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            5/1994-                                                                Zajedno                  Dovoljno


Naziv: "Mustela"

Predmeta: zastita covekove sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            1/1998-                                                                Zajedno                  Dovoljno

Naziv: Društvo za zaštitu ptica Vojvodine

Predmeta: zastita covekove sredine

Domaci                                       Period                                                               Iinicijative           Nivoa zadovoljenja

Da                                            5/1994-                                                                Zajedno                  Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: IBISS

Opis teme: zastita covekove okoline

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  5/1994-                                                             Zajedno                     Veoma

Naziv: Biološki fakultet

Opis teme: zastita covekove okoline

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  5/1994-                                                             Zajedno                    Dovoljno

Naziv: Prirodnjacki muzej

Opis teme: zastita covekove okoline

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  5/1994-                                                             Zajedno                     Veoma

Naziv: Veterinarski fakultet

Opis teme: zastita covekove okoline

                                                   Period                                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

                                                  5/1994-                                                             Zajedno                    Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Kalendar prirode

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Pamfleti                                         -                                           jednom godišnje            Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                      oblasti zivotne sredine

Naziv:

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Dnevnici, Posteri, Mape                     -                                           jednom godišnje                    Samoizdavastvo


Naziv:

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Materijal za obrazovanje u                 -                                           jednom godišnje                    Samoizdavastvo

Naziv: Beloglavi sup

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Knjige                                            -                                                                                Sa ostalim institucijama