Eco-Press, Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 3/1/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Mirjevski venac 8

Tel. +38111 3429-470 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Aleksandra Bozovic Tel. +38111 3429-470, 154-729 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

Bolja informisanost o stanju zivotne sredine, ucesce javnosti u donosenju odluka od znacaja za zivotnu sredinu, jacanje

gradanske inicijative u ekoloskim problemima

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 17

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: 15-19, Radno vreme: 15-19

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: ne

Prevozna sredstva: ne

Administrativno telo

Akeksandra Bozovic                                             predsednik

Mirjana Atanackovic                                            potpredsednik

Trijana Ceran                                                     sekretar

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada: Bolje informisanje o ekološkim temama

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada      Localni

Akcije-rezultat:

Informativna kampanja i štampanje eko dokumenata

Štampanje ekoloških publikacija

III. Izvor informacija

Naziv: Mediji

Opis teme: strucna zastita

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

3/2000-                                                      stalno                                                 Zajedno                   Veoma

Naziv: NVO

Opis teme: zaštita zdravlja

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

3/2000-                                                      stalno                                                 Zajedno                   Veoma

Naziv: Gradski zavod za zaštitu zdravlja

Opis teme: zaštita zdravlja

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

3/2000-                                                      stalno                                                 Zajedno                   Veoma


Naziv: Zavod za zaštitu prirode

Opis teme: zaštita prirode

Period                                                     Ucestanost                                            Inicijative           Nivoa zadovoljenja

3/2000-                                                      stalno                                                 Zajedno                   Veoma

Buduci planovi

Nastavljanje kontakata i razmene informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Buduci planovi

Izdavanje eko biltena