Eko-društvo "Vreoci", Vreoci

 Datum popunjavanja upitnika: 30/8/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Vreoci Postanski broj  11560 Ulica:  Dise Durdevica 21

Tel. +38111 8144-201 Fax +38111 8144-201

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Radomir Marinkovic Tel. +38111 8144-201 Govori: Nemacki

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1991

Ciljevi

Zaštita životne sredine

Clanovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 600

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: po potrebi, Radno vreme: po potrebi

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: zakupljen

Prevozna sredstva: koristim svoja kola o svom trošku

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Zastita vazduha, smanjanje nivoa buke, smanjenje zagadenosti vode, zemljista, biljaka i vazduha

od  prema    Obuhvatnosti predmeta rada  Prefectural

Akcije-rezultat:

Inicirano vise od 60 akcija, najveci broj sa povecanjem informisanosti i svesti gradana industrijske zone sa visokom

zagadenosti.

Ociscen vazduh, smanjena buka , smanjeno zagadenje , vodovod za 5000 gradana i  8000 radnika izgraden.

Resen problem za sprovodenje crnih voda, realizovan TV program o aktivnostima.

Ociscen prostor rudnika Susara i smanjena buka na istoj lokaciji

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

Buduci planovi

Rekultivizacija 5000 ha zemljista, organizacija medicinski pregled gradana i radnika podrucja Lazarevca.

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO