Jugoslovensko društvo za širenje i primenu nauke i prakse u zaštiti životne sredine

                                                                    "Ecologica", Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 29/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Kneza Miloša 9/III

Tel. +38111 3244-248 Fax +38111 3243-652                                                      e_mail: ecologica@tehnicom.net

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) prof. Mara Đukanović, 2) eng. Mladen Ignjatijević, 3) prof. Petar

Radičević Tel. 1) +38111 623-215, 2) 4882-225, 3) 772-924 Govori: Engleski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1993

Ciljevi

Da prikupi članstvo zainteresovano za probleme u životnoj sredini, naročito eminentne stručnjake, da podstiče

nauku i privredu radi zaštite životne sredine, da prati sav razvoj u životnoj sredini, da prima i pruža informacije

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 1100 Bez prava glasa: 25Broj clanova/prijatelja organizacije koji placaju clanarinu: 500

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 8-15, Radno vreme: 8-15

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka,

 publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: iznajmljuje se prema potrebi

Prevozna sredstva: iznajmljena kada nam je potrebno

Zaposleni sa nadoknadom: 1

Clanovi sa nadoknadom : 1

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 1098 clanova.

Administrativno telo

Mara Đukanović                                                predsednik

Petar Radičević                                                 urednik

Dragan Veselinović                                           potpredsednik

Snežana Matić                                                  sekretar

Mihailo Burić                                                     potpredsednik

Ivo Savić                                                         član

Rajko Tomanović                                              potpredsednik

Jovan Pejčinović                                               član

Dragan Joldžić                                                  član

Mladen Ignjatijević                                            član

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Publikovanje  "Ecologica", i drugih publikacija, seminari, okrugli stolovi, časopisi, knjige

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Konferencija: Zaštita na radu u rudnicima i uticaj rudarske proizvodnje i prerade na životnu sredinu.

Seminar: Eko kriminologija

Okrugli sto: Terminologija iz oblasti životne sredine

Seminar o eko inženjeringu

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno-Članovi  organizacije

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

6/1993-                                                  po potrebi                                              Zajedno                  Veoma


Naziv: Institucionalno-država

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

6/1993-                                                  po potrebi                                              Zajedno                  Veoma

Naziv: Institucionalno-NVO

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

6/1993-                                                  po potrebi                                              Zajedno                  Veoma

Budući planovi

Stvaranje sopstvene baze informacija, korišćenje INTERNETA i otvaranje sopstvenog WEB sajta.

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Politika"

Opis teme: različite

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          6/1993-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Naziv: "Novosti"

Opis teme: različite

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          6/1993-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Naziv: "Glas"

Opis teme: različite

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          6/1993-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Naziv: "Blic"

Opis teme: različite

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          6/1993-                       po potrebi                         Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Nastavak saradnje: obaveštavanje o našim aktivnostima, sazivanje konferencije za štampu prema potrebi.

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma

Naziv: "Politika"

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma


Naziv: Studio B

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma

Naziv: Radio Niš

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma

Naziv: RTS

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma

Naziv: "Politika"

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma

Naziv: Radio Niš

Opis teme: razne teme

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            6/1993-                       periodično                         Zajedno                   Veoma

Budući planovi

Otvaranje dela emisije "Ecologica".

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: EKOS

Predmeta: uticaj NATO bombardovanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           6/1993-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: REC

Predmeta: uticaj NATO bombardovanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           6/1993-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: RER

Predmeta: uticaj NATO bombardovanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           6/1993-                                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Druge nacionalne i internacionalne organizacije

Predmeta: uticaj NATO bombardovanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           6/1993-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Budući planovi

Preko REC-a i RER-a sa drugim NVO zadenički programi za izradu sektorskih strategija i lokalnih agendi.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: RGF

Opis teme: konferencije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Biološki fakultet

Opis teme: konferencije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Fakultet zaštite na radu

Opis teme: konferencije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Ministarstvo

Opis teme: konferencije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: EPS

Opis teme: konferencije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 6/1993-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Dalja saradnja u vezi izmena informacja, međusobne pomoći, sponzorisanja.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Ecologica

Napomene: stalno imamo problema sa finansijamaBudući planovi

Nastavak izdavanja časopisa "Ecologica", zatim tematskih brojeva i posebnih knjiga monografija, kako članova

"Ecologice", tako i za druga lica i organizacije.

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                   1/1994-                                      4 puta godišnje                   Samoizdavastvo

Naziv: Tematska izdanja

Napomene: stalno imamo problema sa finansijama

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                   1/1994-                                     1-2 puta godišnje                 Samoizdavastvo


Naziv: Ekološi kriminal

Napomene: stalno imamo problema sa finansijama

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1995-                                            jednom                        Samoizdavastvo

Naziv: Harmonija u razvoju

Napomene: stalno imamo problema sa finansijama

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1995-                                            jednom                        Samoizdavastvo