Ekološko društvo Dragačevo, Guča

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

The organisation is member of the Član 2 neformalne mreže

Adresa

Guča Poštanski broj  32230 Ulica:  Republike 72

Tel. +38132 854-461, 854-544 Fax +38132 854-461

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Dušan R. Ivanović, Dragan Jovičić Tel. +38132 854-544, 854-461 Govori:

 Engleski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

Obnova, zaštita i razvoj prirodnog, kulturnog i duhovnog nasleđa.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 86 Bez prava glasa: 1276

Materijalna osnova

Kancelarija: Granted for free, Radni dani: 7-14, Radno vreme: 7-14

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: kulturni centar ili druga mesta zavisno od aktivnosti

Performans material: 7 mesnih kancelarija

Prevozna sredstva: ne

Organizacija koristi dobrovoljni rad : 22 clanova.

Primedbe - Zabeleške: 22 članova odbora, svi dobrovoljci

Administrativno telo

Dušan R. Ivanović                                             predsednik i osnivač

Zdravko Janjić                                                  potpredsednik

Radoman Fatić                                                  član

Đorđe Pajović                                                   član

Drago Milošević                                                član

Milorad Miljić                                                     član

Branka Pantović                                                član

Dragiša Broćić                                                  član

Tomo Lazović                                                   član

II. Akcijes

Glavna oblast: Društvene akcije

Predmeta rada: Osnivanje i razvoj ekoloških nevladinih organizacija

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Iniciranje i pomoć u osnivanju i radu NVO u drugim mestima u Srbiji i njihova međusobna saradnja

Osnovano Ekološko društvo Čačak, Gornji Milanovac, a u toku je formiranje Ekološkog saveza Srbije

Glavna oblast: Ekološke kulturne akcije

Predmeta rada: Organizovanje "Ekološke kolonije Dragačevo"

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

U avgustu svake godine u zaštićenom prirodnim dobru "Rćanske pećine" u selu Rti nedaleko od Guče održava se

jedinstvena ekološka kolonija kod nas sa učešćem 20-ak afirmisanih slikara, vajara i književnika sa temom

Realizovana je jedinstvena ekološka kulturna akcija kod nas, koju je podržalo Savezno ministarstvoi za nauku,

razvoj i životnu sredinu i Ministarstvo kulture Srbije, tako da će ova manifestacija postati tradicionalna


Glavna oblast: Ekološke političke akcije

Predmeta rada: Učešće predstavnika našeg društva u lokalnoj upravi u rešavanju problema obnove, zaštite i

razvoja prirodnog, kulturnog i duhovnog nasleđa

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Osnivanje "Ekološke stolice" u lokalnom parlamentu kao savetodavnog organa po pitanju obnove, zaštite i razvoja

Usvojena deklaracija "Dragačevo - ekološka sredina" i društvo brine o zaštićenim prirodnim dobrima: "Rćanske

pećine", "Dva stabla hrasta lužnjaka - Đurđevak", 400 godina stara drveta u Donjoj Kravici i "Radanova gora" u

Guča-Veles zaštićenoj šumi u privatnom vlasništvu sa zaštićenim biodiverzitetom

Našim aktivnim učešćem u lokalnom parlamentu, povećali smo svoj uticaj na svest građana o ekološkim

Realizovana "Agenda 21" o uključivanju javnosti u rešavanju problema važnih za životnu sredinu

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Ekološko obrazovanje stanovništva

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Započet proces ekološke edukacije stanovništva; dece u obdaništima, đaka u osnovnim i srednjim školama i

odraslih putem stručnih predavanja, sredstava informisanja i na druge načine

Uticaj građana na lokalnu upravu u donošenju pozitivnih odluka u oblasti zaštite životne sredine

Učešće građana u akcijama sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja javnih površina

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Popis prirodnih i društvenih dobara u Dragačevu, koji bi mogli biti pod zaštitom države

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Davanje spiska prirodnih i kulturnih dobara nadležnim institucijama; Zavodu za zaštitu prirode u Beogradu i

Zavodu za zaštitu spomenika u Kraljevu

Započeta obrada prirodnih i kulturnih dobara od strane nadležnih institucija

III. Izvor informacija

Naziv: Ekološko društvo "Dragačevo"

Opis teme: ekološko i kulturno nasleđe

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/1998-                                                     stalno                                                 Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Odelenje ekološkog društva

Opis teme: ekološko i kulturno nasleđe

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1999-                                                     stalno                                                 Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Individualno

Opis teme: ekološko i kulturno nasleđe

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/1998-                                                 povremeno                                             Zajedno                  Srednje

Naziv: Škole

Opis teme: ekološko i kulturno nasleđe

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/1998-                                                     stalno                                                 Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Mediji

Opis teme: ekološko i kulturno nasleđe

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

9/1998-                                                     stalno                                                     Mi                       Veoma

Budući planovi

Sakupljanje informacija i razvoj ekološko pravne zaštite čovekove sredine

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Politika"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1998-                       povremeno                        Zajedno                   Srednje

Naziv: "Blic"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1999-                       povremeno                            Mi                       Nekoliko

Naziv: "Glas javnosti"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1999-                       povremeno                            Mi                       Nekoliko

Naziv: "Danas"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1999-                       povremeno                            Mi                        Srednje

Naziv: "Večernje novosti"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1999-                       povremeno                            Mi                       Nekoliko

Naziv: "Ekspres politika"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni          1/1999-                           retko                                 Mi                       Nekoliko

Naziv: "Čačanski glas"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1998-                           često                            Zajedno                   Dovoljno


Naziv: "Moć prirode"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          9/1998-                           često                                 Mi                       Dovoljno

Naziv: "Šume"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          9/1998-                       povremeno                            Mi                        Srednje

Naziv: "Selo"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1999-                       povremeno                            Mi                       Nekoliko

Naziv: "Glasnik NVO"

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1999-                           retko                                 Mi                       Nekoliko

Naziv: Eko bilteni

Opis teme: ekologija

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini                                   9/1998-                       povremeno                            Mi                        Srednje

Budući planovi

Društvo će nastaviti saradnju sa ovim medijima sa ciljem da saradnju proširi

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: RTS Ekološka redakcija

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1998-                           često                            Zajedno                 Dovoljno

Naziv: TV Spektrum Čačak

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1999-                       povremeno                            Mi                       Srednje

Naziv: TV Galaksija 32 Čačak

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/1999-                       povremeno                            Mi                       Srednje


Naziv: Radio Beograd

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio               Nacionalnil         1/1999-                       povremeno                            Mi                      Nekoliko

Naziv: Radio Čačak

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1998-                           često                            Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Radio Dragačevo Guča

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       povremeno                            Mi                       Srednje

Naziv: Radio "D" Lučani

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1998-                           često                            Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio Niš

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/2000-                           često                            Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       povremeno                        Zajedno                  Srednje

Naziv: Radio Golub Valjevo

Opis teme: ekologija

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       povremeno                           Oni                     Nekoliko

Budući planovi

Društvo će nastaviti saradnju sa ovim medijima sa ciljem da saradnju proširi, posebno sa elektronskim medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Centar za razvoj neprofitnog sektora Beograde

Predmeta: razvoj civilnog društva

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                               Zajedno                 Dovoljno


Naziv: Ekološko društvo Čačak

Predmeta: ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Ekološko društvo Gornji Milanovac

Predmeta: ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/2000-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Ekologija Beograd

Predmeta: ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1998-                                                                   Mi                       Srednje

Naziv: Zeleni sto Beograd

Predmeta: ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                                   Mi                       Srednje

Naziv: CESID Beograd

Predmeta: izbori

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/1999-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: OGI Niš

Predmeta: ljudska prava i razvoj civilnog društva

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Ne                                           1/2000-                                                               Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Saradnja sa drugim organizacijama, posebno sa ekološkim organizacijama

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu

Opis teme: ekologija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: Ministarstvo ekologije Srbije

Opis teme: ekologija

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                    Srednje


Naziv: Ministarstvo kulture Srbije

Opis teme: organizacija ekološke kolonije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Agencija za reciklažu Srbije

Opis teme: problemi deponija i sekundarnih sirovina

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: REC, Beograd

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                    Srednje

Naziv: SO Lučani

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Budući planovi

Društvo će nastojati da poveća obim saradnje posebno preko projekata

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Pamfleti društva

Budući planovi

Štampanje priručnika o proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, i kataloga učesnika i radova sa ekološke kolonije

"Dragačevo 2000"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Pamfleti                                    1/1999-                                        veoma često                     Samoizdavastvo

Naziv: Edukativni materijali

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u         1/1999-                                        veoma često                     Samoizdavastvo