Novi ekološki pokret "Eco-Plan", Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Krušedolska 1b

Tel. +38111 3440-543, 063/ 353-102 Fax +38111 3972-083                                 e_mail: ugi@beotel.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Arch. Marinko Vučićević Tel. +38111 3440-543, 3972-083, 063/ 353-102

Govori: Engleski , Italijanski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1995

Ciljevi

Zaštita životne sredine, primena ekoloških standarda i sl.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 37 Bez prava glasa: 130

Materijalna osnova

Kancelarija: Cohabitation, Radni dani: Ned.-Pet. 17-19, Sub. 10-12, Radno vreme: Ned.-Pet. 17-19, Sub. 10-12

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: samo mala soba za kraće sastanke i dogovore

Administrativno telo

Marinko Vučićević

Vojislav Đorđević

Milica Vučićević

II. Akcijes

Glavna oblast: Održivi razvoj

Predmeta rada: Izrada plana za zaštitu prirodnih parkova, prirodnih retkosti, pejzaža i klimatskih oporavilišta;

Izrada plana za konstrukciju zgrade sa korišćenjem solarne energije i zdravih materijala (drvo, kamen, ...)

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Nationalni

Akcije-rezultat:

Sastanak sa građanima ulice 29. Novembar protiv zagađenja od strane individualnih kotlarnica; Masovna akcija za

čišćenje Topčiderske reke, kao i obale i okruženja; Individualni protesti i  zahtevi za ugradnju katalizatora u

Projekat: Izgradnja 5 gradskih parkova u mesnim zajednicama Zemuna i Beograda; Projekat  ukrašavanja  Ade u

Beogradu i istraživanje  i opis od oko 100 termo-mineralnih voda i oko 30 klimatskih mesta u Srbiji.

Projekat za izgradnju "Ekološke kuće" u Nacionalnom parku Kozara  - realizacija u pripremi; 15 projekata za

moderno uzgajanje stoke je urađeno za proizvodnju ekološki zdrave hrane

Proizvodnja katastra voda - ispitivanje reka, čistih potoka, jezera i drugog u  Serbji.

III. Izvor informacija

Naziv: Štampa

Opis teme: ekologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

7/1995-                                                  po potrebi                                              Zajedno

Naziv: Sastanci sa sličnim NVO

Opis teme: ekologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

7/1995-                                                  po potrebi                                              Zajedno

Budući planovi

Trudimo se da kontaktiramo sa srodnim ekološkim organizacijama.

IV. Odnosi sa štampom

Budući planovi

Interesovaćemo se za stručnu literaturu koja se odnosi na zaštitu, unapređenje i uređenje životne sredine.


V. Odnosi sa mas-medijima

Budući planovi

Planiramo da se pokušamo uključiti u elektronske mas medije.

VI. Odnosi sa drugim NVO

Budući planovi

Planiramo da kontaktiramo sa većim  brojem NVO iz ekologije u Srbij, Crnoj Gori i BiH.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Budući planovi

Možda ćemo, ako stignemo, povezati se sa nekom od organizacija.

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Za sada ne planiramo.