Društvo za zaštitu Durmitora, Žabljak

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Žabljak Poštanski broj  84220 Ulica:  Njegoševa 5

Tel. +381872 61-317 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Vinka Bulic, 2. Veselin Joksimovic Tel. +381872 61-317, 61-222

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

Zaštita životne sredine na Durmiroru.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Ciscenje i uredenje Zabljaka i okoline. U sklopu "Dana planinskog cveca", uradene su tri cvetne staze u centru grada, cime je

grad dobio cvetni trg.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO