Savez ekoloških društava Crne Gore

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

The organisation is member of the Alijansa ekoloških društava i udruženja Crne Gore

Adresa

Podgorica Postanski broj  81000 Ulica:  Vasa Raickovica 34

Tel. +38181 241-472 Fax +38181 241-472

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Velizar Velimirovic, 2. Vlatko Ostojic Tel. 1.) +38181 241-472, 2.) 381872 81-992

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1993

Ciljevi

Savez je nestanacka, nevladina, naucno strucna i edukativna drustvena organizacija dobrovoljno udruzenih drustava, udruzenja i

 pokreta u Crnoj Gori. Udruzena drustva i udruzenja kao clanice, madusobnim dogovaranjem resavaju pitanja zajednickog interesa

 i preko Saveza objedinjuju i usmeravaju aktivnosti na zaštitu životne sredine i prirodnih prostora.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Saradnja u rešavanju ekoloških problema

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Koordinacija aktivnosti ekoloskih drustava na zastiti zivotne sredine i prirodnih prostora, utvrdivanje smernica, uputstava i

saveta za rad udruzenih drustava na zajednickim akcijama iz oblasti ekoloske problematike.

Obrazovanje i popularizacija ekološke misli o zaštiti prirodnih prostora kod populacije svih uzrasta.

Sardanja sa slicnim i srodnim organizacijama koje rade na ovim i slicnim problemima iz oblasti zastite zivotne sredine i razumnog

koriscenja prirodnih prostora

Posebna paznja se poklanja osnivanju novih ekoloskih drustava i njihovom ukljucivanju u rad i saradnji na zastiti i racionalnom

koriscenju prirodnih bogatstava i prostora.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Vode Pljevlja"

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Knjige                                            -