Društvo prijatelja reke Tare

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Podgorica Poštanski broj  81000 Ulica:  Moše Pijade 72

Tel. +38181 230-056, 069/ 060-726 Fax +38181 230-056                                          e_mail: tarafriends @cg.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Miroslav Sljivancanin Tel. 069/ 060-726, 069/ 311-032 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Zaštita i popularizacija lepote reke Tare i njenog kanjona.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Rad na terenu (ciscenje obale i vodotoka), kontakti sa medunarodnim organizacijama, kampanja "Spasimo Taru", eko kamp

Tara.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO