Ekološko udruženje "Tara"

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

The organisation is member of the Alijansa ekoloških društava i udruženja Crne Gore

Adresa

Mojkovac Postanski broj  84205 Ulica:  Trg Ljubomira Backoga bb

Tel. +38184 73-809, 069/ 022-286 Fax +38184 72-139, 73-809

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Vlatko Rakocevic, 2. Milovan Bogavac Tel. 1.) 069/ 022-286, 2.) - Govori:

Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1969

Ciljevi

Zastita i unapredenje zivotne sredine, procena uticaja na prirodnu okolinu, problem otpadnih voda, zastita suma i voda, zastita

reke Tare.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Studija: Uticaj otpadnih voda i jalovine iz rudnika na životnu sredinu Mojkovca.

Istraživanje voda Tare.

Razvijanje ekološke kulture kod mlade generacije.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO