Ekološko udruženje Zeleni Dom

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Podgorica Poštanski broj  81000 Ulica:  27. Mart 60

Tel. +38181 634-083, 069/ 014-847 Fax                                                                 e_mail: greenhome@cg.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Darko Pajovic Tel. +38181 634-083, 067/ 514-100 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

Zastita zivotne sredine, ocuvanje prirodnih resursa, u prvom redu vodenog bogatstva, flore na teritoriji Crne Gore. Ekoloska 

država Crna Gora.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Društvene akcije

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Ciscenje brda Gorica.

Prikupljanje potpisa za inicijtivu: "Gorica - predeo posebnih prirodnih odlika"

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Ekoloska kampanja: "Zastitimo Goricu" sa ciljem razvoja ekoloske svesti kod gradana Podgorice.

Zakonska zaštita brda Gorice od degradacije.

Edukacija najmladih u vrticima.

Predavanja na temu ekologijei zaštite okoline.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO