Ekološko udruženje of Boka Kotorska

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Herceg Novi Poštanski broj  85340 Ulica:  Stepenice kralja Tvrtka 3

Tel. +38188 44-232 Fax +38188 44-232                                                                 e_mail: oliekohn@cg.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Olivera Doklestic, 2. Ljilja Radunovic Tel. 1.) +38188 24-351,  2.) +38182

325-492 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1988

Ciljevi

Poboljšanje i zaštita životne sredine.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Uredenje stambenog naselja Gomila Igalo, tvrdave Spanjola, mora od krutog otpada, Savinske park sume, rad na ekoloskoj

edukaciji, predavanja, TV emisije, radio obavestenja, projekti za pesacke staze, ozelenjavanje dvorista, ...

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Eko zvono"

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Dnevnici, Posteri, Mape                     -