Ekološko-istraživačko društvo "Mionica", Mionica

 Datum popunjavanja upitnika: 3/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Mionica Poštanski broj  14242 Ulica:  Mionica bb

Tel. +38114 61-611, 62-271, 65-322 Fax +38114 61-611, 62-611

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Predrag Petrović, Milan Gavrilović Tel. +38114 65-322, 61-416, and 61-

611, 62-271 Govori: Engleski , Francuski , Nemacki , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Zaštita voda i vodotoka, proizvodnja zdrave hrane, zaštita građevinskog nasleđa Kolubare, gajenje i zaštita

autohtonih rasa i sorti životinja i biljaka gajenih u Kolubari, zaštita parka prirode "Ribnica"

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 360

Materijalna osnova

Kancelarija: Guest, Radni dani: popodne, Radno vreme: popodne

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: kulturni centar

Prevozna sredstva: po potrebi

Clanovi sa nadoknadom : 3

Administrativno telo

Predrag Petrović                                               osnivač

Milan Gavrilović                                                osnivač

Olivera Nikolić                                                  osnivač

Milena Nesvanulica                                            osnivač

Budimir Milutinović                                            osnivač

II. Akcijes

Glavna oblast: Ekološka poljoprivreda

Predmeta rada: Obnavljanje i zaštita "Kolubarske rase stoke". Zaštita i kultivacija autohtonih vrsta voća

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

Započeta javna kampanja za gajenje starih sorti stoke (Kolubara i Podolsko tipa). Organizovana izložba starih

sorti jabuka i krušaka i podstaknuto njihovo uzgajanje

Na bazi gore pomenutih aktivnosti, uspostavljeni su osnovni preduslovi za realizaciju projekta "Rekonstrukcija

stočne sorte Kolubara  u sledećih pet godina"

Organizovanje gajenje starih sorti jabuka i krušaka

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada: Istraživanje i zaštita prirodnog i kulturnog parka "Ribnica", Izgradnja eko kampa i eko sela

"Ribnica"

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Organizacija i javna kampanja za zaštitu i upravljanje prirodnim parkom "Ribnica" i osnivanje etno parka "Mišićevo

Prihvaćen novi urbanistički plan za prirodni park "Ribnica"

Organizovana zaštita reke

Otkriveno paleolitsko naselje u Šalitrtenoj pećini

III. Izvor informacija

Naziv: Institucionalno, Poljoprivredni fakultet

Opis teme: proizvodnja zdrave hrane

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                             nedeljno                                                   Mi                       Veoma


Naziv: Institucionalno, Zavod za zaštitu životne sredine

Opis teme: za zdravu floru i faunu

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

-                                                             mesečno                                               Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Uspostavljanje izdanja "Ribarske sveske", emisija jednom nedeljno na lokalnom radiju

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Zapis" Mionica

Opis teme: rezultati

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni          1/1999-                        mesečno                              Mi                       Dovoljno

Naziv: "Napred"

Opis teme: akcije

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini             Lokalni            1/1999-                         nedeljno                             Oni                      Nekoliko

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: Radio Valjevo

Opis teme: proizvodnja zdrave hrane

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1999-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

Naziv: TV RTS

Opis teme: zaštita parka "Ribnica"

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1999-                       periodično                         Zajedno                  Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi istraživači Srbije

Predmeta: eko kamp

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1999-                                                               Zajedno                  Srednje

Naziv: Gljivarsko društvo

Predmeta: škola

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                               1/1999-                                                               Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Zajednička organizacija eko kampa "Ribnica" sa Mladim istraživačima Srbije, organizovanje škole leko bilja leti na

Maljenu sa Gljivarskim društvom Valjevo

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima


Naziv: Republički zavod za zaštitu prirode

Opis teme: zaštita parka "Ribnica"

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: Poljoprivredni fakultet

Opis teme: stare sorte biljaka

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                            Zajedno                   Dovoljno

Naziv: SO Mionica

Opis teme: zaštita čovekove okoline

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1999-                                                            Zajedno                    Veoma

Budući planovi

Uspostavljanje saradnjje Muzeja parka "Ribnica" sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Štampanje plakata sa temama iz parka "Ribnica"