Ekološko udruženje Podgorica

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Podgorica Poštanski broj  81000 Ulica: 

Tel. +38181 612-145, 611-633 Fax +38181 225-852, 225-542                                    e_mail: polis@cg.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Mitrovic Svetozar-Sveto, 2. Popovic Radica Tel. +38181 612-145, 224-359

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1992

Ciljevi

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Lokalne akcije

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Elaborat: Osnovna pitanja zaštite životne sredine opštine Podgorica, osnovni dokumenat iz kojega se planiraju i programiraju

godisnji i dugorocni planovi i programi rada.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO