Ekološki pokret Crne Gore

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Podgorica Poštanski broj  81000 Ulica:  Bul. Lenjina 11/2

Tel. +38181 225-562, 069/ 021-894 Fax +38181 224-643

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Branko Boljevic, 2. Milenko Saranovic Tel. 1.) +38181 225-562, 225-123 / ext

234, 2.) 069/ 021-894

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od

Ciljevi

Zastita prirode i njenih vrednosti, zastita radne i zivotne sredine, moralan i odgovoran odnos coveka prema coveku i prirodi,

ocuvanje kulturno-istorijskog nasleda.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO