Društvo prijatelja pristana , Pristan, Ulcinj

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Ulcinj Poštanski broj  85360 Ulica:  3/1

Tel. +38185 81-168 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Jaksa Dedic, 2. Vera Mrkic Tel. +38185 81-168

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

Promocija i zaštita PRISTAN, Ulcinj

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO