Društvo ljubitelja prirode "ECOTOURS"

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Mojkovac Poštanski broj  84205 Ulica:  Mojkovac bb, post restant

Tel. +38184 73-139, 73-103 Fax +38184 73-103

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Milija Cirovic, 2. Miloje Krgovic Tel. +38184 73-139, 73-103

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

Zastita zivotne sredine i organizovanje svih smotri, zabava, takmicenja u prirodi i za prirodu.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Eko akcija sadenja 50 borova, 15 jasenova, defile u saradnji sa decijim vrticem " 20 brezovih metli za cistiji grad", i zvanicno

proglasenje "Mesec dana za cistiji grad", ucesce u akciji "Dani izazova" u Mojkovcu.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Ecologica", casopis

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Magazini                                         -