Društvo za zaštitu životinja FIFI

 Datum popunjavanja upitnika: 19/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Prcanj Postanski broj  85335 Ulica:  Prcanj 169                                                        webpage: www:fifi.co.yu

Tel. +38182 14-525 Fax +38182 14-525                                                                 e_mail: fifi-kotor@mail.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Nevres Deric, Danijela Deric Tel. +38182 14-525 Govori: Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1999

Ciljevi

Humaniji i savremeniji odnos prema životinjama.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita divlje flore i faune

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Prva izlozba pasa mesanaca u Jugoslaviji, edukacija napustenih pasa i macaka tri puta godisnje.

Poklanjanje pasa i macaka lutalica (poklonjeno 49).

Izraden projekat za izgradnju azila za nezbrinute zivotinje.

Animacija putem radija i TV, ucestvovanje u odluci na nivou opstine o drzanju zivotinja.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Edukativni bilten o držanju ljubimaca

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Magazini                                         -