Društvo mladih ekologa, Nikšić

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

The organisation is member of the Alijansa ekoloških društava i udruženja Crne Gore

Adresa

Nikšić Poštanski broj  81400 Ulica:  Bul. 13. Jul

Tel. +38183 213-068, 212-996 Fax +38183 212-996

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Radoje Stanić, 2. Milan Krsmanović Tel. 1.) +38183 213-068, 2.) 244-

635 Govori: Engleski , Ruski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1993

Ciljevi

Zaštita životne sredine, edukacija mladih, saradnja sa svim srodnim organizacijama.

Članovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Društvene akcije

Predmeta rada:

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta

Akcije-rezultat:

Elaborat katastra komunalnog otpada grada Nikšića.

Naučno-istraživački radni kampovi, ispitivanje zagađenosti voda.

Eko kviz u osnovnim školama.

Seminari i tribine.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Eko Sat"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Magazini                                        -