Udruženje ljubitelja školjki Cypraea

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Bijela Poštanski broj  85343 Ulica:  Ulica Sv.Bogorodice 161

Tel. +38188 82-556, +38111 686-704 Fax                                                               e_mail: zov@eunet.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Nikola Malovic, Boris Malovic Tel. 1.) +38111 686-704, 2.) +38188 82-556

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1998

Ciljevi

Ocuvanje i promocija malakoloske faune primorja. To se nece moci postici pukim ekoloskim apelima vec podizanjem malakoloske

kulture na evropski nivo, te putem projekta koji ce korenspodirati sa fenomenom turizma.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Serija 100 tekstova o malakologiji

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Magazini                                         -