Udruženje ribara i prijatelja mora Sveti Nikola Budva

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Budva Postanski broj  85310 Ulica:  Suncani trg 1

Tel. +38186 51-000 ext. 126, 54-017 Fax +38186 54-017

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Marko Ivanovic Tel. +38186 51-000, 069/ 418-896 Govori: Engleski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 2000

Ciljevi

Zastita mora i zivog sveta u njemu od zagadenja i krivolova.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavacka delatnost)

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Upaznavanje javosti sa problemima lova i ribolova, Ukazivanje na crne tacke mora. Ciscenje budvanske luke.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO