Pokret gorana Cetinja

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Cetinje Poštanski broj  81250 Ulica:  Zgrada parelamenta prestonice, B

Tel. +38186 31-570, 34-441, 069/ 054-825 Fax

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Velimir Misko Jovanovic, 2. Ilija Markovic Tel. +38186 31-570, 069/ 054-825

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1978

Ciljevi

Unapredenje zivotne sredine i razvijanje ekoloske kulture i svesti, stvaranje navika za racionalan i odgovoran odnos prema prirodi

i životnoj i radnoj sredini.

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita, konzervacija i rehabilitacija prirodnih pejzaža

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

Organizovanje pošumljavanja goleti, zaštita novopodignutih šuma.

Nastavak brige o razvoju Njegoseve sume na Lovcenu.

Organizovanje goranskih skola za najmlade clanove.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Njegoševa šuma" bilten

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Magazini                                         -