Pokret gorana Crne Gore

 Datum popunjavanja upitnika: 20/3/2001

I. Identitet organizacije

Adresa

Podgorica Poštanski broj  81000 Ulica:  Bul. Revolucije 7a

Tel. +38181 244-733 Fax +38181 634-810                                                              e_mail: jpncg@cg.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1. Mr Miroslav Andelic, 2. Lidija Kusovac Tel. 1.) +38181 634-621, 2.) 244-773

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1961

Ciljevi

Clanovi i prijatelji

Materijalna osnova

II. Akcijes

Glavna oblast: Lokalne akcije

Predmeta rada:

od  prema                                                               Obuhvatnosti predmeta rada

Akcije-rezultat:

ekološko obrazovanje

Pošumljavanje ogoljenih terena.

Uredenje parkova i skolskih dvorista.

III. Izvor informacija

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima

VI. Odnosi sa drugim NVO

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: "Goranin" bilten u pripremi

Vrste                                         Period                                     Ucestanost izdanja                  Saradnje

Magazini                                         -