Πρόγραμμα Equal: "Αειφόρος Απασχολησιμότητα", Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Ενέργεια για το Αύριο


Μαθαίνω, Ασκούμαι, Επιχειρώ στην Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (σύνοψη έργου)