Πρόγραμμα LIFE: "Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη (EnviFriendly)"1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προγράμματος LIFE: "Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη"
2ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προγράμματος LIFE: "Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη"
Εγχειρίδιο - Οδηγός Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής & Εκπαίδευσης: "Ο ποταμός Ευρώτας χθες, σήμερα, αύριο"
2ο Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς Προγράμματος LIFE: "Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη"
Φάκελος Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικού και Μαθητή, 2005-2009
"Ο Ποταμός Ευρώτας Χθες, Σήμερα, Αύριο"
Σημεία Συλλογής - Συγκέντρωσης Υλικών προς Ανακύκλωση στο Νομό Λακωνίας
Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γ.Κ. Κούσουλας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δνσης Δ.Ε Β' Αθήνας, Μάιος 2008
Για να Γίνει Κάθε Μέρα 5 Ιουνίου, Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: "Πηγές για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Οκτώβριος 2009
Ιστοσελίδα Προγράμματος LIFE: "Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη (EnviFriendly)"
Δελτίο Τύπου για την απονομή διάκρισης στο Πρόγραμμα LIFE/EnviFriendly 2005-2009, 4/06/2010.