Πρόγραμμα MIRAGE: "Διαχείριση Μεσογειακών Ποταμών Διαλείπουσας Ροής"Mirage
Σύντομη Περίληψη του Ερευνητικού Προγράμματος MIRAGE: "Διαχείριση Μεσογειακών Ποταμών Διαλείπουσας Ροής"
Ιστοσελίδα Προγράμματος MIRAGE: "Διαχείριση Μεσογειακών Ποταμών Διαλείπουσας Ροής"
Ημερίδα Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς του Ν. Λακωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος MIRAGE με θέματα: 1. "Παγκόσμιος πληθυσμός και διατροφή. Παρουσίαση δύο εκθέσεων" και 2. "Ορθολογική διαχείριση των υδάτων στο Ν. Λακωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία", Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Σπάρτη, 17/01/2011.
  Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Εισήγηση κ. Β. Παπαδουλάκη με θέμα: "Ορθολογική διαχείριση των υδάτων στο Ν. Λακωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία"

Εισήγηση του καθ. Β. Κοτζαμάνη με θέμα: "Παγκόσμιος πληθυσμός και διατροφή". Παρουσίαση των εκθέσεων: 1. "Έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας" και 2. "Πώς θα εξασφαλιστεί η διατροφή εννιά δισεκατομμυρίων ατόμων".

Φωτογραφίες ημερίδας

Δημοσιεύματα στον τύπο και τα ΜΜΕ