Για να "κατεβάσετε" όποια από τα κεφάλαια του Διδακτορικού επιθυμείτε κάντε κλικ πάνω στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Τα αρχεία είναι συμπιεσμένα και αυτοεκτελέσιμα! Αφού τα "κατεβάσετε" κάντε διπλό κλικ σε καθένα από αυτά για να ξεκινήσει η αποσυμπίεση.

Προσοχή: Για να τα δείτε ή να τα τυπώσετε απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.

Αν δεν το έχετε μπορείτε να το "κατεβάσετε" δωρεάν από το επίσημο site της Adobe: http://www.adobe.com
 

Περιεχόμενα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΥΝΟΨΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 

2. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 

3. ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

 

4. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.

 

6. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

 

7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

 

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ