Για να "κατεβάσετε" όποια από τα κεφάλαια του βιβλίου επιθυμείτε κάντε κλικ πάνω στον αντίστοιχο τίτλο. Τα αρχεία είναι συμπιεσμένα και αυτοεκτελέσιμα! Αφού τα "κατεβάσετε" κάντε διπλό κλικ σε καθένα από αυτά για να ξεκινήσει η αποσυμπίεση.

Προσοχή: Για να τα δείτε ή να τα τυπώσετε απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.

Αν δεν το έχετε μπορείτε να το "κατεβάσετε" δωρεάν από το επίσημο site της Adobe: http://www.adobe.com

 

 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ABSTRACT, ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Επιστροφή στην αρχική σελίδα