ΚΠΕ Μακρινίτσας


Εκδόσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας

  Κίτσου Μακρή, Ο Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης, Αθήνα, 1957/2007 Βίγκλας, Π., Εισαγωγή στη Μετεωρολογία: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση (Μέρος Α'-βασικές έννοιες), Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007
  Κολιτσιδόπουλος, Ε., Παρδαλίδης Θ., Ανακαλύπτω τα Μυστικά του Τόπου μου: Βιοποικιλότητα, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007 Βίγκλας, Π., Το Ελαιόλαδο: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007
  Παρδαλίδης, Θ., Χαρτογραφώντας (σ)την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007 Τσαβέ, Π., Η Λίμνη Κάρλα διδάσκει... επιχειρηματολογία, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007
  Βίγκλας, Π., Γκράσσος, Γ., Καπλάνης, Ξ., Το Νερό: Οι κρήνες της Μακρινίτσας, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007 Κίτσου Μακρή, Ο Καπετάν Σέργιος Μπασδέκης και ο Γλύπτης Μιλιός, Αθήνα, 1957/2007
  Βίγκλας, Π., Γκράσσος, Γ., Κολτσιδόπουλος, Ε., Μακέλη, Γ., Παρδαλίδης, Θ., Παπαϊωάννου, Α., Τσαβέ, Π.,Τσιμπλούλης, Γ., Τουριστικές Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου Χωριού, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007 Κολτσιδόπουλος, ΅Ε., Παπαϊώάννου, Α., Βότανα δια Πάσαν Νόσον: Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται..., Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007
  Γκράσσος, Γ., Τα Πέτρινα Γεφύρια της Ελλάδας, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007 Κολτσιδόπουλος, Ε., Εγχειρίδιο Βοτανικής: Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007
  Γκράσσος, Γ., Προσανατολισμός στο Φυσικό και στο Δομημένο Περιβάλλον, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007 Μακέλη, Γ., Ας δουλέψουμε μαζί: Η λειτουργία της ομάδας, η δουλειά με την ομάδα, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007
  Τσιμπλούλης, Γ., Ο Λαγός και η Χελώνα... ταξιδεύουν, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007 Μακέλη, Γ., Τσαβέ, Π., Τσιμπλούλης, Γ., Μια Μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου..., Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007
  Παρδαλίδης, Θ., Τσαβέ, Π., Ας ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου, Μακρινίτσα, Μάρτιος 2009 Παρδαλίδης, Θ., Τσαβέ, Π., Μην απορρίπτεις τα απορρίμματα, Μακρινίτσα, 2009
  Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Το Δάσος, Μακρινίτσα 2003 Γούλα, Μ., Το Δάσος μιλά..., Μακρινίτσα, Ιούνιος 2009
  Παρδαλίδης, Θ., Τσαβέ, Π., ΠΑΙΔ(ΕΙ)Α & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:μια ερευνητική προσέγγιση της επίδρασης των Προγραμμάτων του ΚΠΕ Μακρινίτσας στην οικοδόμηση γνώσης των μαθητών Γυμνασίου, Μακρινίτσα 2009 Τσιμπλούλης, Γ., Θεόφιλος Χατζημιχαήλ-Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση, Μακρινίτσα 2010
  Τσιμπλούλης, Γ., Στο πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα-4+1 ιστορίες, Μακρινίτσα 2009 Παπαϊωάννου, Α., Περπατώ και μαθαίνω...στα μονοπάτια της φύσης, Μακρινίτσα 2009
  Εγχειρίδιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Στα χνάρια των Κενταύρων, Μακρινίτσα, Ιούνιος 2009 Γκράσσος, Γ., Η χρήση και η διαχείριση του νερού στην προβιομηχανική Ελλάδα, Μακρινίτσα, Ιούνιος 2009

Προσοχή: Για να δείτε το περιεχόμενο των τόμων απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.

Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το "κατεβάσετε" δωρεάν από το επίσημο site της Adobe: http://www.adobe.com

Συνίσταται σε αργές συνδέσεις να μην επιχειρήσετε να δείτε τα κείμενα on-line διότι το μέγεθος των αρχείων ποικίλει από 970kb έως 33.3mb. Είναι προτιμότερο να "κατεβάσετε" τα αρχεία που σας ενδιαφέρουν και να τα ανοίξετε από τον υπολογιστή σας.