Το βιβλίο "Πράσινο Επιχειρείν" του Ιωάννη Ζήση που εκδόθηκε από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚΟ.) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) - πρόγραμμα Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. έχει χωριστεί σε τέσσερις ενότητες.

Για να "κατεβάσετε" όποιες από τις τέσσερις αυτές ενότητες επιθυμείτε κάντε κλικ πάνω στην αντίστοιχη ΕΝΟΤΗΤΑ.

Τα αρχεία είναι συμπιεσμένα και αυτοεκτελέσιμα! Αφού τα "κατεβάσετε" κάντε διπλό κλικ σε καθένα από αυτά για να ξεκινήσει η αποσυμπίεση.

Προσοχή: Για να τα δείτε ή να τα τυπώσετε απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.

Αν δεν το έχετε μπορείτε να το "κατεβάσετε" δωρεάν από το επίσημο site της Adobe: http://www.adobe.com

 

 

 

 

Περιεχόμενα

σελ.
σελ.
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ: "ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"
13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Βιώσιμος εναλλακτικός τουρισμός, οικοτουρισμός και πράσινη επιχειρηματικότητα
221
ΜΕΡΟΣ Α'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Περί πράσινης οικονομίας
19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Οικοαγροτική ανάπτυξη
281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η Ελλάδα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της στην πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα
37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Πολιτιστικό Επιχειρείν για το περιβάλλον
303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Εισαγωγή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα
43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Πράσινο επικοινωνείν
315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας
53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Το Πλαίσιο του Πράσινου Επιχειρείν
73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Τα οικονομικά και άλλα εργαλεία της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
339
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Στρατηγικά εργαλεία
357
σελ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Α.-Η δομή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Οικο-Επιχειρηματικότητα και τοπική κοινωνία
103
Β.-Η δομή των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ)
371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Διαχειριστικοί φορείς
115
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Πράσινη επιχειρηματικότητα και Αυτοδιοίκηση
133
σελ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Κοινωνική Οικονομία και ΜΚΟ
143
Γ.-Γ" Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & Προστασία του Περιβάλλοντος
373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Επιχειρηματικές κατηγορίες
161
ΜΕΡΟΣ Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Επτά βήματα για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη
449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Η πράσινη επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος
173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Περιβαλλοντικό κόστος και οικονομική αποτίμηση του
453
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Η πράσινη απασχόληση, τα πράσινα επαγγέλματα και οι δομές στήριξης
181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Εξωτερικές επιδράσεις οικονομίες και επιβαρύνσεις
457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Ποιότητα, πιστοποίηση, πράσινη επιχειρηματικότητα και αγορά
189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οι οικονομίες κλίμακας
473
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
481
    Βασικές συντομογραφίες
501

Copyright: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ISBN 960-7284-18-6

 
Επιστροφή στην αρχική σελίδα