ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης αναπαράγει κάθε χρόνο μια σειρά βιντεοκασετών που περιέχουν επιλεγμένα προγράμματά της.
Στη συνέχεια διαθέτει τις βιντεοκασέτες, σε τέσσερα αντίγραφα την κάθε κασέτα, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Εκεί, τα σχολεία της περιοχής ευθύνης κάθε Διεύθυνσης μπορούν να απευθύνονται και να δανείζονται τις κασέτες για να τις προβάλουν ή και να τις αντιγράφουν, όπου αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε τα αντίγραφα να παραμένουν στο σχολείο.
Ακόμη, διαθέτει τις βιντεοκασέτες, σε ένα αντίγραφο την κάθε κασέτα, σε όλες τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, απ' όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης, να τις δανείζονται.
Το υπόλοιπο οπτικοακουστικό υλικό που διαθέτει η Υπηρεσία μας είναι αυτό που μεταδίδεται κάθε Σάββατο πρωί από τη ΝΕΤ, στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, και περιλαμβάνει δεκάδες ταινίες για τις οποίες όμως έχουμε δικαιώματα προβολής μόνο, όχι και αναπαραγωγής.
Το αναλυτικό πρόγραμμά μας δημοσιεύεται στο εβδομαδιαίο τηλεοπτικό περιοδικό "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ".
Για ενημέρωσή σας ακολουθεί κατάλογος με όλες τις σειρές βιντεοκασετών που έχουν ήδη διατεθεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Μεσογείων 432, Ραδιομέγαρο, Τ.Κ 153 42, Αγ. Παρασκευή, ή στο τηλέφωνο 210 6066218 (κα Κουτσίνα Καλλιόπη).