Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EEAE)(εποπτεύεται από τη Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας)

Πρόεδρος: Καμαρινόπουλος Λεωνίδας

Δ/νση Αδειών και Ελέγχων

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας-Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Ποτηριάδης Κωνσταντίνος

Έδρα: Αγία Παρασκευή   T.K 15310  Τ.Θ. 60092

Τηλ.:  6506779  Φαξ:  6506748

E-mail: cpot@eeae.nrcps.ariadne-t.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έλεγχος ραδιενέργειας περιβάλλοντος και εργασιακών χώρων και λειτουργία συστήματος προειδοποίησης σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος

- Μετρήσεις επιπέδου ακτινοβολίας και ραδιορύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων

- Λειτουργία αυτόματου τηλεμετρικού συστήματος επόπτευσης της ολικής γ-ακτινοβολίας

- Λειτουργεί γραφείο μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ με αντικείμενο την μέτρηση και τον έλεγχο των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και την ενημέρωση πολιτών για σχετικά θέματα.