ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Τηλ. Κέντρο: 6503000

Πρόεδρος: Ιθακήσιος Διονύσιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Έδρα: Αγ. Παρασκευή Αττικής   T.K 15310

Τηλ.:  6503000  Φαξ:  6522965 - 6510594          

Webpage: http://www.demokritos.gr/

Ινστιτούτο Βιολογίας

Διευθυντής: Ιατρού Κωνσταντίνος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/7/2000

Εργαστήριο Υδροβιολογίας

Υπεύθυνη: Ιγνατιάδου Λυδία

Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής   T.K 15310

Τηλ.:  6503629  Φαξ:  6511767

E-mail: igna@mail.demokritos.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα στα φυτοπλανκτονικά οικοσυστήματα του Αιγαίου και γενικότερα των Ελληνικών θαλασσών (Θαλάσσια Ρύπανση).

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας-Ακτινοπροστασίας

Διευθυντής: Αντωνόπουλος Μιχαήλ

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Εργαστήριο Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων

Υπεύθυνος: Μπελεσιώτης Βασίλης

Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής   T.K 15310

Οδός: Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως

Τηλ.:  6503815  Φαξ:  6544592

E-mail: beles@mail.demokritos.gr – sollab@mail.demokritos.gr    Webpage: http://www.solar.ariadne-t.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικότερα:

- Τυποποίηση, προτυποποίηση, πιστοποίηση Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων (Θερμικά Ηλιακά, Κλιματιστικά, Αντλίες θερμότητας, Θερμομονωτικά Υλικά, Ξηραντήρια, Θερμοκήπια, Μπαταρίες Υγρών Στοιχείων)

- Έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς:

1. Αποθήκευση Ενέργειας (διεποχιακά συστήματα αποθήκευσης)

2. Ηλιακή Ενέργεια (ηλιακή αφαλάτωση, ηλιακοί συλλέκτες και συστήματα, ηλιακή ψύξη)

3. Γεωργικός Τομέας: Ξηραντήρια νωπών προϊόντων και θερμοκήπια.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών

Υπεύθυνος: Μπάρτζης Ιωάννης

Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής   T.K 15310

Τηλ.:  6525004  Φαξ:  6525004

E-mail: bartzis@avra.ipta.demokritos.gr  Webpage: http://www.milos.nrcps.ariadne-t.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Οι προσφερόμενες από το Εργαστήριο υπηρεσίες είναι:

- Προσομοίωση ατμοσφαιρικής διασποράς, μετεωρολογικές μετρήσεις, μετρήσεις ρύπων και υποστήριξη του συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων RODOS

- Συλλογή, πιστοποίηση και διαχείριση μετεωρολογικών δεδομένων

- Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (χημικής, φωτοχημικής)

- Λογισμικό για την ανάλυση της ρύπανσης του περιβάλλοντος

- Περιβαλλοντικές μελέτες πλήρως εναρμονισμένες με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

- Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Κρητίδης Παναγιώτης

Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής   T.K 15310

Τηλ.:  6517306  Φαξ:  6519180

E-mail: kritidis@mail.demokritos.gr  Webpage: http://www.demokritos.gr/intrp

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα και έλεγχος σε ζητήματα ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε τρεις βασικούς κλάδους: εδαφικό, υδρόβιο, ατμόσφαιρα.