Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ/ΙΤΕ)

Διευθυντής: Θηραίος Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης   T.K 71110  Τ.Θ. 1527

Τηλ.:  081-391100  Φαξ:  081-391101

E-mail: imbb@imbb.forth.gr  Webpage: http://www.imbb.forth.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Ανάπτυξη φυτών ανθεκτικών σε ιούς με γενετική τροποποίηση

- Βιολογική καταπολέμηση εντόμων που προσβάλουν οπωροφόρα δένδρα.