Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε. (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.) (εποπτεύεται από την Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας)

Τηλ. Κέντρο: 0631 28873

Διευθυντής: Δημητρίου Ευάγγελος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Νεοχώρι Μεσολογγίου   T.K 30001

Τηλ.:  0631 28299-0631 28807-0631 28241  Φαξ:  0631 28807

E-mail: ichthica@otenet.gr  Webpage: http://www.ichthica.com/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας στη διαχείριση των οικοσυστημάτων της παράκτιας ζώνης με έμφαση στις λιμνοθάλασσες και στις εκβολές ποταμών

- Ανάπτυξη μεθόδων τόνωσης των φυσικών ιχθυαποθεμάτων και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα παράκτια και εσωτερικά οικοσυστήματα.