Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)

Τηλ. Κέντρο: 3627321

Διευθυντής: Ζανιάς Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 24/7/2000

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Σπαθή Σοφία

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Ιπποκράτους 22

Τηλ.:  3627321 εσωτ.221  Φαξ:  3630122

E-mail: sspathi@kepe.gr Webpage: http://www.kepe.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συμμετοχή στη κατάρτιση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, πενταετή Προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, κεφάλαια και εκθέσεις για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, οικονομικές-αναπτυξιακές απόψεις του περιβάλλοντος, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κοινοτικών ενισχύσεων