Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας)

Διευθυντής: Αλιβιζάτος Σ. Αθανάσιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Έδρα: Κηφισιά - Αθήνα   T.K 14561

Οδός: Στ. Δέλτα 8

Τηλ.:  8078917  Φαξ:  8077506

E-mail: bpi@otenet.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Τμήμα: Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής

Υπεύθυνη: Παναγιωτάρου-Πέτσικου Νίκη

Έδρα: Κηφισιά   T.K 14561

Οδός: Εκάλης 7

Τηλ.:  8087587  Φαξ:  8087587

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τον επίσημο εργαστηριακό έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων για τη χορήγηση, από το Υπουργείο Γεωργίας, έγκρισης κυκλοφορίας στη Χώρα μας.

 

Α. Εργαστήριο Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

 

Τηλ. 8077587, 8077584, 8078324

Προϊσταμένη: Παναγιωτάρου - Πέτσικου Νίκη

 

Μελέτες αποτελεσματικότητας και φυτοτοξικότητας σε καλλιεργούμενα φυτά, γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για την καταπολέμηση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών. Προσαρμογή ή και τυποποίηση σχετικών μεθόδων.

Διερεύνηση ανάπτυξης ανθεκτικών φυλών μυκήτων των γενών Sphaerotheca, Uncinula, Erysiphe κ.λ.π., σε ορισμένες ομάδες μυκητοκτόνων.

Μελέτη της δράσης εντομοκτόνων, ελκυστικών, στειρωτικών ουσιών και φερομονών α) για τη βελτίωση της μεθόδου δολωματικής καταπολέμησης διπτέρων και κυρίως του δάκου της ελιάς και β) για την ανάπτυξη και βελτίωση της μεθόδου μαζικής παγίδευσης των ανωτέρω εντόμων με την εφαρμογή τους σε διαφόρους τύπους παγίδων.

Πειραματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς.

Υπολειμματική δράση εντομοκτόνων σε εχθρούς αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων.

Έλεγχος αποτελεσματικότητας γεωργικών φαρμάκων (μελέτη στοιχείων, τυχόν δοκιμές κ.λ.π.) για τη χορήγηση, από το Υπουργείο Γεωργίας, έγκρισης κυκλοφορίας στη Χώρα μας.

Εξέταση δειγμάτων φυτών, γεωργικών προϊόντων και εδάφους για τη διαπίστωση φυτοτοξικότητας, ως συνέπεια της χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Καταγραφή στοιχείων των γεωργικών φαρμάκων που κυκλοφορούν στη Χώρα και καταχώρησή τους σε H/Y για τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών.

 

 

Β. Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων

Τηλ. 8077584, 8077587, 8078324

Προϊστάμενος: Μηλιάδης Γ.Ε.

 

Κατάρτιση ή τυποποίηση μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Μελέτες υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα με σκοπό τον έλεγχο των προτεινόμενων ή τον καθορισμό μέγιστων ανεκτών ορίων υπολειμμάτων και τον καθορισμό χρόνου τελευταίας επέμβασης πριν από την συγκομιδή, στις συνθήκες της Χώρας μας.

Μελέτη υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε επιφανειακά  και υπόγεια νερά.

Μελέτες του ρυθμού υποβάθμισης γεωργικών φαρμάκων σε διάφορα προϊόντα, σε συνάρτηση με το χρόνο.

Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων (μελέτη στοιχείων κ.λ.π) για τη χορήγηση, από το Υπουργείο Γεωργίας, έγκρισης κυκλοφορίας στη Χώρα μας.

Εξέταση δειγμάτων γεωργικών προϊόντων, εγχώριων ή εισαγομένων, για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

 

Γ. Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

 

Τηλ. 8077587, 8077584, 8078324

Προϊσταμένη: Ροκοφύλλου - Χουρδάκη Αδαμαντία

 

Κατάρτιση και τυποποίηση μεθόδων για τον έλεγχο της χημικής σύνθεσης γεωργικών φαρμάκων.

Μελέτη φυσικών ιδιοτήτων γεωργικών φαρμάκων.

Μελέτες για την διάσπαση της δραστικής ουσίας και την ύπαρξη παραπροϊόντων σε γεωργικά φάρμακα.

Μελέτη ρύπανσης εδάφους από γεωργικά φάρμακα.

Αναλύσεις δειγμάτων γεωργικών φαρμάκων για τον έλεγχο της σύνθεσης των παραπροϊόντων και των φυσικών τους ιδιοτήτων για τη διαπίστωση της κανονικότητας: α) κυκλοφορούντων στη Χώρα μας γεωργικών φαρμάκων, β) γεωργικών φαρμάκων για κρατικές προμήθειες, γ) εισαγόμενων technicals και δ) γεωργικών φαρμάκων για χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας.

Χημικός έλεγχος (φυσικοχημικά στοιχεία και μέθοδοι ανάλυσης) για τη χορήγηση, από το Υπουργείο Γεωργίας, έγκρισης κυκλοφορίας στη Χώρα μας.

 

Δ. Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

 

Τηλ. 8078324, 8077587, 8077584

Προϊσταμένη: Μαχαίρα Κυριακή

 

Τοξικολογικός έλεγχος γεωργικών φαρμάκων για χορήγηση, από το Υπουργείο Γεωργίας, έγκρισης κυκλοφορίας στη Χώρα μας.

Εργαστηριακή μελέτη επιπτώσεων γεωργικών φαρμάκων στα θερμόαιμα με κύριο στόχο την ανίχνευση επιδράσεων κατά την κύηση και την εμβρυακή ανάπτυξη.

Εργαστηριακή μελέτη επιπτώσεων γεωργικών φαρμάκων σε υδρόβιους οργανισμούς με κύριο στόχο τον προσδιορισμό της οξείας τοξικότητά τους, υποχρόνιες επιδράσεις καθώς και επιδράσεις σε ενζυμικά συστήματα.

Εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα τροφών και ζωοτροφών, ύποπτων για ρύπανση από τοξικές ουσίες, με σκοπό την ανίχνευση επιδράσεων οξείας τοξικότητας.

.

 

Ε. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος από Γεωργικά Φάρμακα

 

Τηλ. 8077587, 8077584, 8078324

Προϊσταμένη: Παναγιωτάρου - Πέτσικου Νίκη

 

Μέχρι κατάλληλης στελέχωσης του Εργαστηρίου, μέρος των ερευνητικών εργασιών εκτελούνται σε άλλα Εργαστήρια του Τμήματος.

 

ΣΤ. Εργαστήριο Εντομοκτόνων Υγειονομικής Σημασίας

 

Τηλ. 8077587, 8077584, 8078324

Προσωπικό: Κολιόπουλος Γ.Θ.

 

Μελέτη της αποτελεσματικότητας ουσιών ή μέσων για την αντιμετώπιση αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας, με έμφαση στη μελέτη ουσιών φιλικών στο περιβάλλον. Προσαρμογή ή και τυποποίηση σχετικών μεθόδων.

Έλεγχος αποτελεσματικότητας παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας (μελέτη στοιχείων, δοκιμές, κ.λ.π.) για τη χορήγηση, από το Υπουργείο Γεωργίας, έγκρισης κυκλοφορίας στη Χώρα μας.

Εκτροφή εντόμων υγειονομικής σημασίας και μελέτη της βιολογίας τους.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Τμήμα: Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

Υπεύθυνος: Μπρούμας Θ. Ε.

Έδρα: Κηφισιά   T.K 14561

Οδός: Στ. Δέλτα 8

Τηλ.:  8077498  Φαξ:  8077506

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Α. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας

 

Τηλ. 8077498

Προϊστάμενος: Μπρούμας Θ.Ε.

 

Μελέτη της βιολογίας και  καταπολέμησης της ευδεμίδας της αμπέλου (Lobesia botrana), της ψύλλας της αχλαδιάς (Cacopsylla pyri), ειδών της οικογένειας Agromyzidae (Liriomyza spp.) και ειδών της οικογένειας Sesiidae γεωργικής σημασίας.

Βιολογία και οικολογία αρπακτικών εντόμων (Chrysopidae και Anthocoridae), εκτροφές και μαζική παραγωγή τους για βιολογική καταπολέμηση εναντίον επιβλαβών εντόμων και ακάρεων.

Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων (μαζική παγίδευση) για την αντιμετώπιση διπτέρων  εντόμων εχθρών σε καλλιέργειες μεγάλης οικονομικής σημασίας, ιδιαίτερα του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) και της μυίγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata).

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών σε ελιές, άμπελο, μηλοειδή και κηπευτικά.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού ή μη φυτικού υλικού.

Εξέταση δειγμάτων φυτών με εντομολογικές προσβολές και παροχή σχετικών οδηγιών καταπολέμησης.

 

Β. Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης

 

Τηλ. 8077498

Προσωπικό: Σταθάς Γ.Ι.

 

Βιολογία εντόμων (κοκκοειδή, αφίδες, αλευρώδεις, Coccinellidae, Aphelinidae). Οικολογία εντόμων (κοκκοειδή, αφίδες, αλευρώδεις, Coccinellidae, Encyrtidae, Aphelinidae). Εκτροφές εντόμων και μαζική παραγωγή (παρασιτοειδή, αρπακτικά, κοκκοειδή, αφίδες, αλευρώδεις).

Κλασική βιολογική καταπολέμηση (Coccinellidae, Aphelinidae, Encyrtidae εναντίον κοκκοειδών, αλευρωδών, αφίδων).

Φυσική βιολογική καταπολέμηση (διαχείμαση Coccinellidae, διαφύλαξη φυσικών εχθρών αφίδων, κοκκοειδών και αλευρωδών).

Διαχείριση φυσικών πόρων κοκκοειδών, αλευρωδών, αφίδων και θυσανοπτέρων (αυξητικές εξαπολύσεις σε θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες).

Ολοκληρωμένη καταπόλεμηση (Integrated Pest Management) σε ελιές, εσπεριδοειδή, καρποφόρα δένδρα, όσπρια και δημητριακά στο ύπαιθρο και λαχανοκομικά σε θερμοκήπια.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού ή μη φυτικού υλικού.

Εξέταση δειγμάτων φυτών με εντομολογικές προσβολές και παροχή σχετικών οδηγιών καταπολέμησης.

 

 Γ. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παθολογίας Εντόμων

 

Τηλ: 8077498

Προϊσταμένη: Ανάγνου Βερονίκη-Μαρία

 

Μελέτη των μικροβιακών παραγόντων που προκαλούν παθολογικά συμπτώματα στα έντομα. Αναζήτηση νέων εντομοπαθογόνων μικροοργανισμών, προσδιορισμός και εκτίμηση της μολυσματικής τους ικανότητας.

Έρευνα για το συνδυασμό βιοτεχνολογικών και βιολογικών μεθόδων με έμφαση στη χρησιμοποίηση εντομοκτόνων που περιέχουν μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, ιούς κ.λ.π) ή παράγωγά τους ή μεταβολίτες και την ένταξή τους σε συστήματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Βιοδοκιμές για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας στο Εργαστήριο και στον αγρό βιολογικών παρασκευασμάτων σε έντομα που ενδιαφέρουν την ελληνική γεωργία.

Διάγνωση ασθενειών εντόμων και μελέτη των συμβιωτικών τους σχέσεων με μικρόβια και άλλους οργανισμούς (ιοί, έντομα, νηματώδεις κ.ά.).

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού ή μη φυτικού υλικού.

Εξέταση δειγμάτων φυτών με εντομολογικές προσβολές και παροχή σχετικών οδηγιών καταπολέμησης.

 

Δ. Εργαστήριο Συστηματικής και Οικολογίας Εντόμων

 

Τηλ. 8077498

Προϊστάμενος: Μπρούμας Θ.Ε.

 

Μέχρι κατάλληλης στελέχωσης του Εργαστηρίου οι εργασίες εκτελούνται στα άλλα Εργαστήρια του Τμήματος.

 

Ε. Εργαστήριο Νηματωδολογίας

 

Τηλ. 8077498

Προϊστάμενος: Μπρούμας Θ.Ε.

 

Μελέτη της νηματωδολογικής πανίδας της Ελλάδας. Διασπορά και μελέτη του Globodera rostochiensis της πατάτας και του Xiphinema index της αμπέλου στην Ελλάδα. Καταπολέμηση νηματωδών, κυρίως του Tylenchulus semipenetrans των εσπεριδοειδών και του Globodera rostochiensis των γεωμήλων στο ύπαιθρο με διάφορα νηματωδοκτόνα.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού ή μη φυτικού υλικού.

Εξέταση δειγμάτων για προσδιορισμό νηματωδών και παροχή σχετικών οδηγιών στους ενδιαφερομένους.

 

ΣΤ. Εργαστήριο Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

 

Τηλ. 8077498

Προϊσταμένη: Παπαϊωάννου - Σουλιώτη Παγώνα

 

Μελέτη των ακάρεων της Ελλάδας, κυρίως των οικογενειών Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae, Acaridae και κυρίως των ειδών που προκαλούν ζημιές στα καλλιεργούμενα φυτά και στα προϊόντα που βρίσκονται στις αποθήκες, καθώς επίσης και των αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae.

Έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης καταπολέμησης των ακάρεων σε μηλοειδή, εσπεριδοειδή, άμπελο καθώς και βιολογική καταπολέμηση αυτών σε υπό κάλυψη καλλιέργειες με την εισαγωγή αρπακτικών.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού ή μη φυτικού υλικού.

Εξέταση δειγμάτων για προσδιορισμό ακάρεων και παροχή σχετικών οδηγιών στους ενδιαφερόμενους.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Τμήμα: Ζιζανιολογίας

Υπεύθυνος: Γιαννοπολίτης Κ. Ν.

Έδρα: Κηφισιά - Αθήνα   T.K 14561

Οδός: Εκάλης 7

Τηλ.:  8077590  Φαξ:  8078917

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Α. Εργαστήριο Βιολογίας Ζιζανίων

 

Τηλ. 8077590

Προσωπικό: Οικονόμου Γαρυφαλλιά

 

Προσδιορισμός ζιζανίων, διατήρηση και εμπλουτισμός βοτανικής συλλογής (herbarium). Καταγραφή των ζιζανίων των κυρίων καλλιεργειών της Χώρας. Μελέτη της βιολογίας των  κυριοτέρων ζιζανίων των καλλιεργειών. Ειδικότερα α) συγκριτική μελέτη των βιολογικών χαρακτήρων των ζιζανίων του βαμβακιού και της επίδρασης των συνθηκών περιβάλλοντος στην ανάπτυξή τους, β) μελέτη βιολογίας και βιοτυπικής σύνθεσης του Sorghum halepense. Μελέτη ζιζανίων σε ειδικούς χώρους (αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα κ.λ.π.).

Προσδιορισμός του είδους σε δείγματα ζιζανίων που αποστέλλονται από υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Β. Εργαστήριο Χημικής Αντιμετώπισης Ζιζανίων

 

Τηλ. 8077590

Προϊστάμενος: Γιαννοπολίτης Κ.Ν.

 

Μελέτη των μεθόδων χημικής αντιμετώπισης ζιζανίων στις κυριότερες καλλιέργειες της Χώρας, βελτίωση υπαρχουσών μεθόδων, ανάπτυξη νέων. Επίδραση των χημικών μεθόδων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυτικών προϊόντων (κυρίως φρούτων και λαχανικών).

Ανάπτυξη μεθόδων για την αντιμετώπιση ειδικών ζιζανιολογικών προβλημάτων (πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια, ανθεκτικά πλατύφυλλα, ξυλώδη υδροχαρή ζιζάνια, δηλητηριώδη φυτά κ.ά.).

Μελέτη της φυτοτοξικότητας των ζιζανιοκτόνων στα καλλιεργούμενα φυτά σε συσχετισμό με τις καιρικές συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, προφυλάξεις  για την αποφυγή ζημιών. Παρακολούθηση των αλλαγών στη χλωρίδα των ζιζανίων και της επικράτησης ανθεκτικών βιοτύπων μετά επανειλημμένη  χρήση ζιζανιοκτόνων. Μελέτη αλληλεπιδράσεων ζιζανιοκτόνων (συνεργισμός, ανταγωνισμός) σε ζιζάνια.

Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση ζιζανίων σε καλλιέργειες. Εξέταση δειγμάτων για τη διάγνωση τοξικότητας ζιζανιοκτόνων σε φυτά. Βιοδοκιμές δειγμάτων εδάφους και νερού για την ανίχνευση υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων.

 

Γ. Εργαστήριο Ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και Φυτορρυθμιστικών ουσιών

 

Τηλ. 8077590

Προϊστάμενος: Πασπάτης Ε.Α.

 

Μελέτη βιολογικής καταπολέμησης και άλλων μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων.

Ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης α) ξυλωδών υδροχαρών ζιζανίων στο αρδευτικό - στραγγιστικό δίκτυο, β) ζιζανίων στα εσπεριδοειδή, γ) παρασιτικών ζιζανίων (κουσκούτα, οροβάγχη) σε ετήσιες καλλιέργειες.

Μελέτη των δυνατοτήτων βελτίωσης της ποιότητας φυτικών προϊόντων και μείωσης κόστους παραγωγής αυτών με εφαρμογή ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.

Μελέτη των ιδιοτήτων (φυσικών, χημικών, βιολογικών) των φυτορρυθμιστικών ουσιών. Δυνατότητες και σκοπιμότητα χρήσης αυτών στις διάφορες καλλιέργειες.

Παροχή οδηγιών για τη χρήση φυτορρυθμιστικών ουσιών. Εξέταση δειγμάτων για τη διάγνωση τοξικότητας από φυτορρυθμιστικές ουσίες σε φυτά.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Τμήμα: Φυτοπαθολογίας

Υπεύθυνος: Μπεμ Φ.

Έδρα: Κηφισιά - Αθήνα   T.K 14561

Οδός: Εκάλης 2

Τηλ.:  8077829  Φαξ:  8077506

E-mail: bpibact@otenet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Α. Εργαστήριο Μυκητολογίας

 

Τηλ. 8077829

Προσωπικό: Λάσκαρης Δ.Ν.

 

Μελέτη των μετασυλλεκτικών σήψεων εσπεριδοειδών και πυρηνοκάρπων.

Μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας μυκήτων εδάφους με τη χρήση μεθόδων κλασικής γενετικής (ομάδες συμβατικότητας) και μοριακών τεχνικών (DNA υβριδοποίηση).

Μελέτη της γενετικής σχέσης και της παθογένειας ελληνικών απομονώσεων του μύκητα Rhizoctonia solani.

Μελέτη των μυκήτων του γένους Fusarium στο σπαράγγι: γενετική σχέση, παθογένεια και αντιμετώπιση της ασθένειας που προξενούν στις ρίζες και το ρίζωμα.

Μελέτη της αδρομύκωσης της γαριφαλιάς που οφείλεται στο μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. dianthi.

Μελέτη ασθενειών ριζών και βάσης στελέχους σιτηρών και της ανταγωνιστικής μικροχλωρίδας της ριζόσφαιράς τους.

Προσδιορισμός ειδών του γένους Phytophthora που προσβάλουν δένδρα.

Αναγνώριση ειδών του γένους Phytophthora με τη βοήθεια H/Y.

Επιδημιολογία ασθενειών που προκαλούνται από μύκητες που μεταδίδονται με το σπόρο και μεταφέρονται με τον αέρα. Μελέτη της κατανομής των ασθενειών αυτών και του μολύσματος στον χώρο και χρόνο.

Ανάπτυξη μεθόδων επιδημιολογικής ανάλυσης και "διαχείρισης" των ασθενειών των φυτών.

Συντήρηση της συλλογής των φυτοπαθογόνων μυκήτων του Εργαστηρίου (ακρωνύμιο BPIC) και σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συλλογών Μικροοργανισμών (MINE). Καταχώρηση των βασικών πληροφοριών για τις απομονώσεις σε βάση δεδομένων. Έκδοση καταλόγου της συλλογής.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού και μη φυτικού υλικού.

Εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών και παροχή σχετικών οδηγιών αντιμετώπισης μυκητολογικών ασθενειών.

 

Β. Εργαστήριο Βακτηριολογίας

 

Τηλ. 8078832, 6203137

Προϊστάμενος: Αλιβιζάτος Α.Σ.

 

Έρευνα επί των μεθόδων ανίχνευσης [εκλεκτικά θρεπτικά υλικά, δοκιμή ανοσοφθορισμού (IF), ELISA, φυτά δείκτες, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)], χαρακτηρισμού απομονώσεων (βιοχημικές δοκιμές, PAGE, AGE, RFLP), βιολογίας, επιδημιολογίας και καταπολέμησης (χημικής βιολογικής) των βακτηρίων Agrobacterium tumefaciens και Agrobacterium vitis. Μαζική παραγωγή σκευάσματος του στελέχους Κ-84 του Agrobacterium radiobacter για την κάλυψη των αναγκών της Χώρας σχετικά με τη βιολογική καταπολέμηση του A. tumefaciens.

Έρευνα επί της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνικών μοριακής βιολογίας (ανιχνευτών DNA, υβριδισμού DNA, PCR, RFLP, RAGE) για την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση και ταυτοποίηση βακτηρίων καραντίνας (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, C. m. michiganensis, Erwinia amylovora, Xanthomonas campestris pv. citri, Erwinia chrysanthemi).

Έρευνα επί του χαρακτηρισμού ελληνικών απομονώσεων (βιοχημικές δοκιμές, εκλεκτικά υλικά, IF) του Erwinia amylovora, μελέτη της επιδημιολογίας, οικολογίας, μετερεωλογικών στοιχείων για την πρόγνωση επιδημιών και αντιμετώπιση της ασθένειας του "βακτηριακού καψίματος των μηλοειδών".

Έρευνα επί μεθόδων ανίχνευσης και χαρακτηρισμού (μικροσκοπία, PCR, RFLP) φυτοπαθογόνων μυκοπλασμάτων.

Μελέτες επί βακτηριολογικών ασθενειών των φυτών (βακτηριακή νέκρωση αμπέλου, έλκος φουντουκιάς, ακτινομύκωση πατάτας, βακτηριώσεις βερικοκιάς, βακτηριακή στιγμάτωση και βακτηριακό έλκος τομάτας).

Συντήρηση της συλλογής φυτοπαθογόνων βακτηρίων, του Εργαστηρίου (BPIC) και σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συλλογών Μικροοργανισμών (MINE). Καταχώρηση των βασικών πληροφοριών για τις απομονώσεις σε βάση δεδομένων. Έκδοση καταλόγου της συλλογής.

Παραγωγή πολυκλωνικών αντιορών, φυτοπαθογόνων βακτηρίων και μυκοπλασμάτων.

Εργαστηριακός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού και μη φυτικού υλικού (κόνδυλοι πατάτας, σπόροι, μοσχεύματα, κ.ά.) για διαπίστωση τυχόν προσβολής του από βακτήρια καραντίνας.

Διάγνωση βακτηριολογικών ασθενειών των φυτών και παροχή οδηγιών στους ενδιαφερομένους για την αντιμετώπισή τους.

 

Γ. Εργαστήριο Ιολογίας

 

Τηλ. 8078832, 8077829

Προϊστάμενος: Μπεμ Φ.Π.

 

Ταυτοποίηση, καθαρισμός, παραγωγή αντιορών και επιδημιολογία ιών των λαχανικών (CMV, AIMV, PLRV, κ.ά.) βιομηχανικών φυτών (TRV, BNYVV) και καρποφόρων δένδρων (PPV, PNRSV, ACLSV, κ.ά.). Μελέτη μεθόδων για ευαίσθητη, αξιόπιστη και μαζική ανίχνευση ιών (ELISA, χρησιμοποίηση ανασυνδυασμένων αντισωμάτων, PCR). Διατήρηση συλλογών ιών και αντιορών.

Εφαρμογή μεθόδων γενετικής μηχανικής για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών στις ιώσεις.

Καλλιέργεια φυτικών ιστών και μελέτη οργανογένεσης σε συνθήκες in vitro. Εφαρμογή μεθόδων ιστοκαλλιέργειας για την αναγέννηση φυτών και την απαλλαγή τους από ιώσεις.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού και μη φυτικού υλικού.

Διάγνωση ιολογικών ασθενειών και παροχή σχετικών οδηγιών στους ενδιαφερόμενους.

 

Δ. Εργαστήριο Μη Παρασιτικών Ασθενειών

 

Τηλ. 8077829

Προσωπικό: Τρωγιάνας Γ.Ε.

 

Έρευνα για τις τοξικές επιδράσεις της φθοριούχου ρύπανσης του αέρα πάνω σε καλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά.

Έρευνα για τις δυσμενείς επιπτώσεις του όζοντος στην απόδοση των καλλιεργειών και δοκιμές προστασίας των φυτών.

Έρευνα της συνεπίδρασης του όζοντος και αβιοτικών παραγόντων (εδαφική υγρασία, θρέψη, ηλιακή ακτινοβολία) πάνω στη Χαλέπια πεύκη (Pinus halepensis).

Έρευνα των επιπτώσεων του φωτοχημικού νέφους σε φυτά, στην περιοχή Αττικής.

Εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών και παροχή οδηγιών αντιμετώπισης μη παρασιτικών ασθενειών. Αναλύσεις φυτικών ιστών, όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διάγνωση τροφοπενιών.

 

Ε. Εργαστήριο Συστηματικής και Συλλογών Παθογόνων

 

Τηλ. 8077829

Προϊστάμενοι: Ψαλλίδας Π.Γ. - Καλομοίρα Ελένη

Στις εργασίες του Εργαστηρίου απασχολείται η Τεχνολόγος Χαρίκλεια Καράφλα.

 

Μέχρι κατάλληλης στελέχωσης του Εργαστηρίου οι εργασίες εκτελούνται στα Εργαστήρια Βακτηριολογίας και Μυκητολογίας.