ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 12/5/2008

 

           Λόφος Πανεπιστημίου

           Μυτιλήνη                                   T.K. 81100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      22510 36000              Φαξ:  22510 36009

           Webpage:    www.aegean.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Κοινωνικών Επιστημών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γεωγραφίας

          Λόφος Πανεπιστημίου                                          Webpage:  www.aegean.gr/geography

          Μυτιλήνη                                   T.K. 81100         E-mail:      egou@aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22510 36400-02-26-         Φαξ:  22510  36409

          Πρόεδρος   Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάπτυξη Υπαίθρου και Πολιτικές

          Απόδοση και Αποτύπωση Χώρου

          Αστική Γεωγραφία

          Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

          Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών

          Γεωγραφία Φυσικών Πόρων

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

          Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας

          Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία, Υδρολογία και Χαρτογράφηση

          Κλίμα και Άνθρωπος

          Μέθοδοι Αστικής Ανάλυσης

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Νησιωτική Γεωγραφία

          Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

          Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδας

          Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών

          Οικολογία και Περιβάλλον

          Οικολογία Τοπίου

          Παράκτια Γεωμορφολογία

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εφαρμογές

          Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία

          Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Βιο-γεωτόπων

          Τουρισμός και Ανάπτυξη

          Φυσική Γεωγραφία I/ Κλιματολογία

          Φυσική Γεωγραφία II/ Γεωμορφολογία

          Φυσική Γεωγραφία Ελλάδας

          Χωρική Στατιστική Ι & ΙΙ

          Βιογεωγραφία

          Γενική Μετεωρολογία

          Γεωγραφία της Υπαίθρου

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

          Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων

          Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Παράκτιου Χώρου

          Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

          Ειδικά Θέματα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

          Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

          Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση

          Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Περιβάλλον

          Εφαρμοσμένη Δορυφορική Τηλεπισκόπηση

          Καινοτομικά Δίκτυα, Χώρος και Σχεδιασμός

          Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία

          Οικονομικο-πολιτικές Προσεγγίσεις στο Χώρο

          Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων

          Σχεδιασμός & Διαχείριση Προστατευτέων Περιοχών

          Χωρική Ανάλυση

          Χώρος - Κοινωνία - Πολιτισμός

          Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές

          Γεωγραφία των Μετακινήσεων

          Γεωπεριβάλλον - Βιοποικιλότητα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωπληροφορικής

          Διευθυντής     -

          Ανάλυσης και Σχεδιασμού Τοπίου

          Υπεύθυνη Θεανώ Τερκενλή

          Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού

          Διευθυντής     -

          Αστικής Γεωγραφίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

          Υπεύθυνος  Εμμανουήλ Μαρμαράς

          Βιογεωγραφίας και Οικολογίας

          Διευθυντής     -

          Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών

          Υπεύθυνος  Κώστας Καλαμποκίδης

          Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

          Υπεύθυνος  Χαράλαμπος Φείδας

          Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας

          Υπεύθυνος  Νικόλαος Ζούρος

          Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού

          Υπεύθυνος  Ηλίας Κουρλιούρος

          Φυσικής Γεωγραφίας

          Διευθυντής     -

          Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής 

          Υπεύθυνος Νικόλαος Σουλακέλλης

          Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

          Διευθυντής     -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Κοινωνιολογίας

          Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος                            Webpage:  www.soc.aegean.gr

          Μυτιλήνη                                   T.K. 81100         E-mail:      secr@soc.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22510 36500                   Φαξ:  22510 36509

          Πρόεδρος   Ιωάννης Κάλλας

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία

          Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Κοινωνιολογία

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος Ι & ΙΙ

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ποιότητα ζωής στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο

          Κοινωνικό και Φυσικό Περιβάλλον

          Παραδείγματα καινοτόμων τοπικών και περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης. ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία "

          Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ανάπτυξης [Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκά Ταμεία, Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες]. Χρηματοδοτικά εργαλεία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

          Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος                            Webpage:  www.aegean.gr/culturaltec

          Μυτιλήνη                                   T.K. 81100         E-mail:      secr@ct.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22510 36600-2-3-5-7-8     Φαξ:  22510 36609

          Πρόεδρος   Σοφία Δασκαλοπούλου

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Μουσειολογία (Μουσείο & Νέες Τεχνολογίες)

          Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες

          Πολιτιστική Αναπαράσταση & Νέες Τεχνολογίες

          Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντικές Παράμετροι Μουσείων

 

 

ΣΧΟΛΗ      Ανθρωπιστικών Επιστημών

          Webpage:    www.rhodes.aegean.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ                  Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

          Λεωφόρος  Δημοκρατίας 1                           Webpage:www.rhodes.aegean.gr/tepaes

 

          Ρόδος                                       T.K. 85100         E-mail:tepae@rhodes.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22410 99110-2-3              Φαξ:  22410 99109

          Πρόεδρος   Αναστάσιος Κοντάκος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΓΛΩΣΣΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ

          ΦΥΛΟΥ

          Διευθυντής    -

          ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντική Ηθική

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Μέθοδοι και Εφαρμογές

          Εισαγωγή στο Περιβάλλον

          Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας

          Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικής - Περιβάλλοντος

          Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

          Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

          Ανάλυση Περιβαλλοντικών Ζητημάτων

         Θεωρητικό Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βασικές Αρχές και Μέθοδοι   Κοινωνικής Έρευνας

          Περιβαλλοντική Ηθική

          Βιολογία

          Ξενόγλωσσα κείμενα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Μέθοδοι και Τεχνικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Παραδείγματα και Μεθοδολογία Αξιολόγησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη Μέθοδο Project

          Περιβαλλοντική Επικοινωνία

          Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εργαλείο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

          Η ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

          Σχεδιασμός και Διαχείριση Προγράμματος

          Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή

          Διευθύντρια Μαρία Καϊλα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μεσογειακών Σπουδών

          Δημοκρατίας 1                                                    Webpage:www.rhodes.aegean.gr/tms

          Ρόδος                                       T.K. 85100         E-mail:kolokithas@rhodes.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22410 99300-10-11, 22410 99011         Φαξ:      22410 99109

         Πρόεδρος Ιωάννης Σεϊμένης

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Αρχαιολογία

          Γλωσσολογία νοτιο-ανατολικής Μεσογείου

          Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διεθνές Δίκαιο των Υδάτων και του Περιβάλλοντος

          Αρχαιολογία και Γεωπεριβάλλον

          Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας Ι & ΙΙ

          Περιβαλλοντική Αρχαιολογία Ι (Οστεοαρχαιολογία)

          Περιβαλλοντική Αρχαιολογία ΙΙ (Αρχαιοβοτανική)

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αρχαιομετρίας

          Διευθυντής Ιωάννης Λυριτζής

          Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

          Διευθυντής Αδαμάντιος Σαμσών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Δημοκρατίας 1                                                    Webpage:www.rhodes.aegean.gr/ptde

          Ρόδος                                       T.K. 85100         E-mail:tde@rhodes.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22410 99200                   Φαξ:  22410 99209

          Πρόεδρος   Ελένη Σκούρτου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Έννοιες για την Φύση και το Περιβάλλον και η Διδασκαλία τους

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Σχεδιασμός προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής με τη χρήση πολυμέσων

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

                                                                                   Webpage:www.syros.aegean.gr

          Ερμούπολη,  Σύρος                    T.K. 84100         E-mail:dpsd@syros.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22810 97100                   Φαξ:  22810 97009, 22810 97109

          Πρόεδρος   Ιωάννης Δαρζέντας

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής

          Σχεδίαση με Η/Υ

          Οργανωσιακή Σχεδίαση

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στο Περιβάλλον

          Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας

 

 

ΣΧΟΛΗ      Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστήμης της Θάλασσας

          Λόφος Πανεπιστημίου                                          Webpage:www.mar.aegean.gr

          Μυτιλήνη                                   T.K. 81100         E-mail:secr-marine@aegean.gr  

          Τηλέφωνο:   22510 36800                   Φαξ:  22510  36809

          Πρόεδρος   Μιχαήλ Καρύδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αλιευτική Βιολογία

          Αλιευτική Διαχείριση

          Βενθικά Oικοσυστήματα

          Βιογεωχημικές Διεργασίες

          Βιολογική Ποικιλότητα

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας

          Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

          Δίκαιο Θαλασσίου Περιβάλλοντος

          Δορυφορική Ωκεανογραφία

          Δυναμική Θαλασσίων Οικοσυστημάτων

          Δυναμική Ιζημάτων

          Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού

          Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες

          Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό

          Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία

          Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

          Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία-Υδρολογία και Χαρτογράφηση

          Θαλάσσια Βιολογία

          Θαλάσσια Βιοτεχνολογία

          Θαλάσσια Γεωλογία

          Θαλάσσια Μικροβιολογία

          Θαλάσσια Οικολογία

          Θαλάσσια Οικοσυστήματα

          Θαλάσσια Οπτική & Τηλεπισκόπηση

          Θαλάσσια Οργανική Χημεία

          Θαλάσσια Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Θαλάσσια Ρύπανση

          Θαλάσσια Χημεία

          Θεωρία & Πρακτική Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Ιζηματολογία

          Ιχθυολογία

          Μεθοδολογίες Λήψης και Επεξεργασίας Δειγμάτων

          Μικροβιακή Οικολογία

          Οικονομικά Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων

          Οικονομική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος

          Παθογόνοι Μικροοργανισμοί

          Παράκτια Γεωλογία

          Παράκτια Μηχανική

          Παράκτιες και Υποθαλάσσιες Εφαρμογές

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή

          Περιβαλλοντική Επιστήμη

          Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία

          Πρωτογενής Παραγωγή

          Υδατική Τοξικολογία

          Υδατοκαλλιέργειες

          Υφάλμυρα Οικοσυστήματα

          Φυσική της Ατμόσφαιρας

          Φυσική του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

          Φυσική Ωκεανογραφία

          Χερσαία Οικοσυστήματα

          Χημική Ωκεανογραφία

          Χωρική Στατιστική

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Δυναμικής Ωκεανογραφίας και Κλιματολογίας (Τομέα Θαλασσίων Διεργασιών)

          Διευθυντής     -

          Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας  (Τομέα Θαλασσίων Διεργασιών)

          Διευθυντής     -

          Θαλάσσιας Βιογεωχημείας (Τομέα Θαλασσίων Διεργασιών)

          Διευθυντής     -

          Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων και Υδατοκαλλιεργειών ( Τομέα Θαλασσίων Πόρων )

          Διευθυντής     -

          Χαρτογραφίας και Τηλεπισκόπησης (Τομέα Θαλασσίων Εφαρμογών)

          Διευθυντής     -

          Ερευνητικό Σκάφος "Αμφιτρίτη"

          Διευθυντής    -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Περιβάλλοντος

          Κτίριο " Ξενία B", Λόφος Πανεπιστημίου                Webpage:  www.env.aegean.gr

          Μυτιλήνη                                   T.K. 81100         E-mail:      secr@env.aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22510 36200-2                Φαξ:  22510 36209

          Πρόεδρος   Δίας Χαραλαμπόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Διευθύντρια Χριστίνα Γιούργα

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

          Διευθυντής Χριστόδουλος Πηλίνης

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθύντρια Κωνσταντίνα Τσαμπούκου Σκαναβή

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Βιολογία της Διατήρησης

          Βιολογία Φυτών

          Βιολογική Ποικιλότητα

          Γενετική των Πληθυσμών

          Γεωλογία

          Γεωργία και Περιβάλλον

          Διαχείριση Αγροοικοσυστημάτων

          Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

          Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι & ΙΙ

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Εδαφολογία

          Εισαγωγή στην Οικολογία

          Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική

          Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση

          Εισαγωγή στην Τοπογραφία & Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

          Ενέργεια και Περιβάλλον

          Ενεργειακή Ανάλυση

          Εξέλιξη Οικοσυστημάτων

          Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας

          Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας

          Ερευνητικές Μέθοδοι

          Κλιματικές Αλλαγές

          Κλιματολογία - Μετεωρολογία

          Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας

          Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα

          Μικροβιακή Οικολογία

          Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας

          Οικονομία και Περιβάλλον Ι & ΙΙ

          Οικονομική Αξιολόγηση

          Οικοτοξικολογία

          Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

          Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

          Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία

          Περιβαλλοντική Νομοθεσία

          Περιβαλλοντική Πολιτική

          Περιβαλλοντική Υγιεινή

          Περιβαλλοντική Φυσική: Ακτινοβολίες

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων

          Ρευστομηχανική

          Ρύπανση Υδάτων

          Σπουδαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

          Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών

          Σχέδιο στην Περιβαλλοντική Διαχείριση

          Υδατικά Οικοσυστήματα

          Υδατική Χημεία

          Υδρογεωλογία

          Φυσικές και Χημικές Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού

          Φυσικοχημικοί Μηχανισμοί  στην Ατμόσφαιρα

          Χερσαία Οικοσυστήματα

          Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ι & ΙΙ

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

          Βιόσφαιρα και οι αλληλεπιδράσεις με την ανθρώπινη κοινωνία

          Διαχείριση πόρων και αποβλήτων

          Γεωπληροφορική

          Βελτίωση επιδόσεων επιχειρήσεων και οργανισμών

          Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου

          Σπουδαστήριο περιβαλλοντικής διαχείρισης

          Περιβαλλοντικά οικονομικά: τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος

          Περιβαλλοντική πολιτική και δίκαιο περιβάλλοντος

          Διαχείριση προστατευτέων περιοχών

          Ενεργειακή πολιτική και λήψη αποφάσεων

          Οικονομική αξιολόγηση

          Περιβαλλοντική επικοινωνία και κοινωνιολογία

          Σπουδαστήριο περιβαλλοντικής διαχείρισης

          Σχεδιασμός έρευνας στο περιβάλλον

          Διαχείριση υδατικών πόρων

          Π.Μ.Σ. "ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ" ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ:

          Εισαγωγή στην Υδραυλική

          Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι & ΙΙ

          Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

          Χερσαία − Υδατικά Οικοσυστήματα

          Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

          Εφαρμοσμένη Στατιστική

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ανάλυσης

          Σχεδιασμός Μονάδων

          Διαχείριση Οικοσυστημάτων

          Μηχανισμοί Ρύπανσης Ατμόσφαιρας − Ενέργεια και Περιβάλλον

          Κλιματικές Αλλαγές

          Οικονομικά Περιβάλλοντος

          Μηχανισμοί Ρύπανσης Υδάτων

          Π.Μ.Σ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

          Μέθοδοι Έρευνας

          Λειτουργική Οικολογία

          Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Συμμετοχή Πολιτών

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιβαλλοντική Διαχείριση

          Οικολογία Αγροοικοσυστημάτων

          Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση

          Δίκαιο Περιβάλλοντος

          Μηχανισμοί Ρύπανσης Υδάτων από Γεωργικές Πρακτικές

          Ο Ρόλος των Μικροοργανισμών στα Γεωργικά Οικοσυστήματα

          Ανάλυση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

          Μέθοδοι και Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Ποιότητας

          Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων

          Βιολογία της Διατήρησης

          Ολοκληρωμένη - Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

          Οικοτοξικολογία

          Εδαφολογία

          Αγροτική Οικονομία και Πολιτική

          Τηλεπισκόπιση στο Περιβάλλον

          Χρήσεις Γεωργικής Γης και Περιβάλλον

          Ιχθυοκαλλιέργειες και Περιβάλλον

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Διαχείρισης Αποβλήτων

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλβαδάκης

          Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

          Διευθυντής Ανδρέας Τρούμπης

          Διαχείρισης Ενέργειας

          Διευθυντής Δίας Χαραλαμπόπουλος

          Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης

          Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σκαναβή

          Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Μιχάλης Σκούρτος

          Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής & Επικοινωνίας

          Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σκαναβή

          Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

          Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σκαναβή

          Ποιότητας Υδάτων & Αέρα

          Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σκαναβή

          Ποιότητας Υδάτων & Αέρα

          Διευθυντής Θεμιστοκλής Λέκκας

          Τηλεπισκόπισης

          Διευθυντής Ιωάννης Χατζόπουλος

          Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

          Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σκαναβή

          Υδατικών Οικοσυστημάτων

          Διευθυντής Νικόλαος Μάργαρης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών της Διοίκησης

          Webpage:    www.chios.aegean.gr

 

 

           ΤΜΗΜΑ          Διοίκησης Επιχειρήσεων

          Μιχάλων 8                                                          Webpage:www.ba.aegean.gr

          Χίος                                           T.K. 82100         E-mail:dba@aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22710  35000 -130           Φαξ:  22710 35099

          Πρόεδρος   Άρης Τσάκας

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Μάρκετινγκ

          Λογιστική – Χρηματοοικονομική

          Διοίκηση - Οργάνωση Επιχειρήσεων και Νέες Τεχνολογίες

          Διοίκηση Τουρισμού

          Επιχειρηματική Οικονομική

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Θεωρίες & Εφαρμογές

          Οικονομική του Χώρου

          Εισαγωγή στο Περιβάλλον

          Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός του Τουρισμού

          Εισαγωγή στον Τουρισμό

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

          Φωστίνη 31                                                         Webpage:www.fme.aegean.gr

          Χίος                                           T.K. 82100         E-mail:fme@aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22710  35400-01-02-11-12        Φαξ:      22710 35499

          Πρόεδρος   Αριστοφάνης Δημάκης

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Χρηματοοικονομική Μηχανική

          Διοίκηση Πληροφορίας, Επικοινωνιών & Καινοτομίας

          Διοίκηση Έργου/ Προγράμματος & Λειτουργιών

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιολογία

          Διαχείριση Συμβάσεων. Δίκαιο και Νομοθεσία Τεχνικών Έργων

          Επιστήμη Περιβάλλοντος Ι & ΙΙ

          Θερμοδυναμική

          Στρατηγική & Υλοποίηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

          Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

          Κοραή 2Α                                                           Webpage:www.stt.aegean.gr

          Χίος                                           T.K. 82100         E-mail:stt@aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22710  35200                  Φαξ:  22710 35299

          Πρόεδρος   Νικήτας Νικητάκος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δίκαιο της Θάλασσας

          Ναυτικό Δίκαιο Ναυτιλιακή Ελεγκτική

          Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Διοίκηση

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης

          Ναυτικό Δίκαιο

          Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης

          Δίκαιο Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Έργων

          Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ναυτιλιακών Σπουδών

          Διευθυντής     -

          Στρατηγικής και Νέων Τεχνολογιών για τις Μεταφορές (Υπό Ίδρυση)

          Διευθυντής     -

 

 

ΣΧΟΛΗ      Θετικών Επιστημών

          Webpage:    www.samos.aegean.gr

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μαθηματικών

                                                                                   Webpage:www.math.aegean.gr

          Καρλόβασι, Σάμος                     T.K. 83200         E-mail:aggeliki@aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22730 82018, 22730 82100      Φαξ:      22730 82007-9

          Πρόεδρος   Γεώργιος Τσαπόγας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθυντής Κυριάκος Κερεμίδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μάθημα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Μετεωρολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μαθηματικά Μοντέλα στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

          Μαθηματικά Μοντέλα στις Βιολογικές Επιστήμες

 

 

      ΤΜΗΜΑ   Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

                                                                                   Webpage:www.icsd.aegean.gr

          Καρλόβασι, Σάμος                     T.K. 83200                                :

          Τηλέφωνο:   22730 82000 -14 -17        Φαξ:  22730 82008

          Πρόεδρος   Στέφανος Γκρίτζαλης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στο Περιβάλλον

          Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής  Κλίμακας

          Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

 

 

         ΤΜΗΜΑ   Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών    Μαθηματικών

                                                                                   Webpage:www.actuar.aegean.gr

          Καρλόβασι, Σάμος                      T.K. 83200         E-mail:actuar_AkadGram_lst@aegean.gr

          Τηλέφωνο:   22730 82300-1                Φαξ:  22730 82309

          Πρόεδρος   Ανδρέας Τρούμπης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στα Περιβαλλοντικά Συστήματα

          Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Στατιστική